6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun

[Kitabı, Twitter’daki paylaşımımızı retweetleyen 1 kişiye hediye ediyoruz. 26.09.2016 tarihinde 11.30’da başlatılan yarışma aynı gün saat 17.00’de sona erecek ve kazanan kişi saat 18.00’e kadar Twitter üzerinden ilan edilecektir: https://twitter.com/turkiye_hukuk/status/780321676932317184]

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelikler kitabı, karşılaştırma tabloları ile eski ve yeni kanun maddelerini de içeriyor. Aristo Yayınları etiketiyle yayımlanan kitabın editörlüğünü Tüketici Hukuku Enstitüsü adına Av. Hakan Tokbaş üstlendi.

Kitap, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmeliklerle ilgili

 • Gerekçeli
 • Karşılaştırmalı Eski ve Yeni Madde Metinleri
 • Eski ve Yeni Maddelerin Karşılaştırmalı Tablosu
 • İlgili Yönetmelikler
 • TBMM Esas Komisyon ve Alt Komisyon Metinleri
 • Tüketici Hukuku Enstitüsü’nün Kanun Hakkındaki Genel Raporu ve Eleştirileri

içeren zengin bir kaynak.

İçindekiler:

 • YENİ KANUN ESKİ KANUN
 • TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN
 • BİRİNCİ KISIM
 • Amaç, Kapsam ve Tanımlar
 • İKİNCİ KISIM
 • Genel Esaslar
 • Temel ilkeler
 • Tüketici sözleşmelerindeki haksız şartlar
 • Tüketici Sözleşmelerindeki Haksız Şartlar Hakkında Yönetmelik
 • Satıştan kaçınma
 • Sipariş edilmeyen mal ve hizmetler
 • ÜÇÜNCÜ KISIM
 • Ayıplı Mal ve Hizmetler
  • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Ayıplı Mallar Ayıplı mal
 • Ayıplı maldan sorumluluk
 • Tüketicinin seçimlik hakları
 • Zamanaşımı
  • İKİNCİ BÖLÜM
 • Ayıplı hizmet
 • Ayıplı hizmetten sorumluluk
 • Tüketicinin seçimlik hakları
 • Zamanaşımı
 • DÖRDÜNCÜ KISIM
 • Tüketici Sözleşmeleri
  • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Taksitle satış sözleşmeleri
 • Cayma hakkı
 • Temerrüt
 • Erken ödeme
 • Diğer hususlar
 • Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik
  • İKİNCİ BÖLÜM
 • Tüketici kredisi sözleşmeleri
 • Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü
 • Cayma hakkı
 • Faiz oranı
 • Sözleşmede değişiklik yapılması
 • Erken ödeme
 • Temerrüt
 • Sigorta yaptırılması
 • Bağlı krediler
 • Diğer hususlar
 • Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği
  • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • Konut finansmanı sözleşmeleri
 • Sözleşme öncesi bilgilendirme yükümlülüğü
 • Temerrüt
 • Bağlı krediler
 • Faiz oranı
 • Erken ödeme
 • Sigorta yaptırılması
 • Diğer hususlar
 • Konut Finansmanı Sözleşmeleri Yönetmeliği
  • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • Ön ödemeli konut satış sözleşmeleri
 • Şekil şartı
 • Teminat
 • Cayma hakkı
 • Konutun teslimi
 • Sözleşmeden dönme
 • Diğer hususlar
 • Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelik
  • BEŞİNCİ BÖLÜM
 • Diğer Tüketici Sözleşmeleri
 • İş yeri dışında kurulan sözleşmeler
 • İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği
 • Mesafeli sözleşmeler
 • Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
 • Finansal hizmetlere ilişkin mesafeli
 • Devre tatil ve uzun süreli tatil hizmeti
 • Devre Tatil ve Uzun Süreli Tatil Hizmeti Sözleşmeleri Yönetmeliği
 • Paket tur sözleşmeleri
 • Paket Tur Sözleşmeleri Yönetmeliği
 • Abonelik sözleşmeleri
 • Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği
 • Süreli yayın kuruluşlarınca düzenlenen promosyon uygulamaları
 • Süreli Yayın Kuruluşlarınca Düzenlenen Promosyon Uygulamalarına İlişkin Yönetmelik
 • BEŞİNCİ KISIM
 • Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması
 • Fiyat etiketi
 • Fiyat Etiketi Yönetmeliği
 • Tanıtma ve kullanma kılavuzu
 • Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu Yönetmeliği
 • Garanti belgesi
 • Garanti Belgesi Yönetmeliği
 • İhtiyari garanti
 • Satış sonrası hizmetler
 • Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
 • Tüketicinin bilinçlendirilmesi
 • Tüketici ödülleri
 • Tüketici Ödülleri Yönetmeliği
 • ALTINCI KISIM
 • Ticari reklam
 • Haksız ticari uygulamalar
 • Reklam Kurulu
 • Reklam Kurulu Yönetmeliği
 • YEDİNCİ KISIM
 • Tüketici Kuruluşları
  • BİRİNCİ BÖLÜM
 • Tüketici Konseyi
 • Reklam Konseyi
  • İKİNCİ BÖLÜM
 • Tüketici Hakem Heyeti
 • Kuruluşu ve görev alanı
 • Raportör
 • Başvuru
 • İnceleme
 • Karar ve karara itiraz
 • Huzur hakkı ve ücreti
 • Diğer hususlar
 • Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği
 • Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği
 • SEKİZİNCİ KISIM
 • Yargılama, Denetim ve Cezaya İlişkin Hükümler
 • Tüketici mahkemeleri
 • Üretimin veya satışın durdurulması ve malın toplatılması
 • Denetim
 • Tüketici ürünü ve hizmet denetimi
 • Ceza hükümleri
 • Cezalarda yetki ve itiraz
 • DOKUZUNCU KISIM
 • Çeşitli Hükümler
 • Yiyecek taklidi ürünler
 • Piramit satış sistemleri
 • Test, muayene ve analizler
 • Ödenek
 • Diğer hükümler
 • Yönetmelikler ve diğer düzenleyici işlemler
 • Kadro ihdası
 • Yürürlükten kaldırılan hükümler
 • Geçiş hükümleri
 • Yürürlük
 • Yürütme
 • TBMM ESAS KOMİSYON VE ALT KOMİSYON METİNLERİ
 • Esas Komisyon Raporu
 • Alt Komisyon Raporu
 • TÜKETİCİ HUKUKU ENSTİTÜSÜ GÖRÜŞ VE ELEŞTİRİLERİ
 • Tüketici Hukuku Enstitüsü’nün Genel Raporu ve Eleştirileri (Tüketicinin korunması hakkında Kanun tasarısı hakkında)

6502_sayiltuketicinin