Açıklamalı- İctahatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı İhtiyati Haciz (İİY. Md. 257- 268) İhtiyati Tedbir (HMY. 389- 399) (Cilt 12) – Hasan ÖZKAN

Emekli İstanbul Hukuk Hakimi Hasan Özkan’ın Açıklamalı- İctahatlı Asliye Hukuk Davaları ve Tatbikatı İhtiyati Haciz (İİY. Md. 257- 268) İhtiyati Tedbir (HMY. 389- 399) (Cilt 12) adlı çalışması Legal yayıncılıktan çıktı.  

Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak Yazılı ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalara yer verilen kitapta ihtiyati haciz kararlarından da örnekler bulunuyor.

aciklamali-ictihatli-asliye-hukuk-davalari

Kitabın Künyesi:

Yazar: Hasan ÖZKAN
Yayınevi: Legal Yayıncılık
ISBN: 978-605-315-064-0
Baskı tarihi: 2015-Haziran
Cilt: Karton Kapaklı
Boyut: 16 x 23 cm
Sayfa Sayısı: 218

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ V
KISALTMALAR VII
İÇİNDEKİLER IX

ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN GÖREVLERİNE İLİŞKİN KURALLAR
Hukuk Muhakemeleri Yasası Uyarınca Açılan Davalarda Uygulanacak
Yazılı ve Basit Yargılama Usulleri Hakkında Açıklamalar 1
Yazılı Yargılama Usulü 1
Basit Yargılama Usulü 6

İHTİYATİ HACİZ KARARLARI
İLGİLİ YASA 11
AÇIKLAMA 15
Görevli Mahkeme 16
Yetkili Mahkeme 17
İhtiyati Haciz İsteyecekler 17
İhtiyati Haciz İstenilen 17
İhtiyati Haciz Kararı Verilme Koşulları 17
Gözönünde Tutulacak Hususlar 17
ÖRNEKLER 20

İHTİYATİ HACİZ KARARINA İTİRAZ
AÇIKLAMA 21
Görevli Mahkeme 21
Yetkili Mahkeme 21
İtiraz Süresi 22
Gözönünde Tutulacak Hususlar 22
ÖRNEKLER 23

İTİRAZ EDEN İHTİYATI HACZİN KALDIRILMASI
AÇIKLAMA 25
İhtiyati Hacizde İflas Yoluyla Takip 25
İcrai Hacizlere Katılma 25
İhtiyati Haczi Tamamlayan İşlemler 26
ÖRNEKLER 27
İÇTİHATLAR 28
Yargıtay İçtihadı Birleştirme Genel Kurulu Kararları 28
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararları 28
Yargıtay Özel Daire Kararları 38

İHTİYATİ TEDBİR KARARLARI
İLGİLİ YASA 89
AÇIKLAMA 91
Görevli Mahkeme 93
Yetkili Mahkeme 94
İhtiyati Tedbiri İsteyebilecek Kişiler 94
İhtiyati Tedbir İsteğinde (Husumet) Davalı 95
İhtiyati Tedbir İsteğinin İleri Sürülmesi Zamanı 95
İhtiyati Tedbir İsteğinde Bulunabilme Koşulları 96
İhtiyati Tedbirde Usul 97
İhtiyati Tedbir Kararının (İnfazı) Yerine Getirilmesi 98
İhtiyati Tedbir Kararının İçeriği 99
Gözönünde Tutulacak Hususlar 100
İhtiyati Tedbir Kararının Kalkması 101
İhtiyati Tedbir Kararı Verilmeyecek Haller 107
İhtiyati Tedbir Şekilleri 108
İhtiyati Tedbir Kararının Hükmü 110
İhtiyati Tedbir Kararlarını Kim Yerine Getirir 111

İHTİYATİ TEDBİR KARARINA İTİRAZ
İLGİLİ YASA 113
AÇIKLAMA 113
İtirazda usül 115
Görevli mahkeme 115
İtiraz sebepleri 115
Gözönünde tutulacak hususlar 115

TEMİNAT KARŞILIĞI TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI
İLGİLİ YASA 119
AÇIKLAMA 119
DURUM VE KOŞULLARIN DEĞİŞMESİ SEBEBİYLE TEDBİRİN DEĞİŞTİRİLMESİ VEYA KALDIRILMASI
İLGİLİ YASA 121
AÇIKLAMA 121

İHTİYATİ TEDBİRİ TAMAMLAYAN İŞLEMLER
İLGİLİ YASA 123
AÇIKLAMA 123

TEDBİRE MUHALEFETİN CEZASI
İLGİLİ YASA 125
AÇIKLAMA 125
Görevli Mahkeme, Yetkili Mahkeme 125
Şikayetçi (Davacı) 125
Şikayet Edilen (Davalı) 125
Şikayet nedenleri 126
Gözönünde tutulacak hususlar 126

HAKSIZ İHTİYATİ TEDBİRDEN DOĞAN TAZMİNAT DAVASI
İLGİLİ YASA 127
AÇIKLAMA 127
Görevli Mahkeme 128
Yetkili Mahkeme 128
Davacı 128
Davalı 128
Zamanaşımı 128
Gözönünde tutulacak hususlar 128
ÖRNEKLER 129
İÇTİHATLAR 141
Yargıtay Özel Daire Kararları 202

KAYNAKÇA 213
Yazarın Basılmış Eserleri 217
Yazarın Basılacak Eserleri 219