Adalet Mezunlarına Hukuk Fakültesi Yolu Açıldı

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet ön lisans bölümü mezunları Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı sonucu artık DGS ile hukuk fakültelerine geçiş yapabilecek.

Katılım Büro-Sen, DGS ile hukuk fakültelerine geçmek isteyen Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Adalet ön lisans bölümü mezunlarının yaşadıkları zorluklara son verilmesi için adım atmış ve DGS ile hukuk fakültesine geçişi zorlaştıran uygulamanın kaldırılması için iptal davası açmıştı. 

Davayı haklı bulan Danıştay, yürütmeyi durdurma kararı vererek AÜ AÖF Adalet ön lisans mezunları için hukuk fakültelerine geçişin yolunu açtı.

Danıştay’ın söz konusu iptal kararıyla ilgili Katılım Büro-Sen Yönetim Kurulu; “Sendikamız tarafından AÖF Adalet bölümü mezunu olan arkadaşlarımıza uygulanan DGS kota uygulamasına ilişkin açtığımız davada Danıştay “YÜRÜTMEYİ DURDURMA” kararı vermiştir. Gerekçeli karar yazıldıktan sonra ayrıca paylaşılacaktır.” 

Danıştay’da görülen iptal davasında verilen karar sonucu AÜ AÖF Adalet ön lisans mezunları, DGS’ye girerek başarılı oldukları takdirde dört yıllık hukuk fakültelerinden birine geçiş yapabilecek.