Adli ve idarî yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirilmesi

2010 yılında kamuoyuna duyurulan ilk Yargı Reformu Stratejisinde gerek adli yargı gerekse idarî yargıda istinaf mahkemelerinin faaliyete geçirileceği öngörülmüştür. Bu kapsamda, adli ve idarî yargıda istinaf usulünü uygulayacak olan bölge adliye mahkemelerine ilişkin çalışmalarda önemli mesafe kaydedilmiştir.

Bölge adliye mahkemelerinin kanuni alt yapısı 5235 sayılı Kanun ile 2004 yılında tamamlanmıştır. Bölge adliye mahkemelerinin faaliyete geçilirmesi yargı teşkilâtında bugüne değin gerçekleştirilen en kapsamlı yapısal değişikliği öngörmektedir. 2014 yılı sonu itibariyle 15 ilde bölge adliye mahkemesi kurulmuştur. 6545 sayılı Kanun ile hâlen 25 ilde bulunan bölge idare mahkemeleri yerine istinaf yargılaması yapacak bölge idare mahkemelerinin kurulması öngörülmüş olup, 2014 yılında 8 ilde bölge idare mahkemesi kurulmuştur. Yakın bir zamanda bu mahkemeler faaliyete geçirilecektir.

yargi2

Kaynak: Adalet Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Yargı Reformu Stratejisi 2015