AİHM’e Başvuru Süresi 4 Aya İndi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı R. Erinç Sağkan imzasıyla yayımlanan açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru süresinin 1 Şubat itibarıyla altı aydan 4 aya indirileceği bilgisine yer verildi.

Yapılan bilgilendirme paylaşımına göre; 01 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini (AİHS) değiştiren 15 Nolu Protokol ile AİHS’nin 35. maddesinin 1. fıkrasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvuru için öngörülen 6 aylık süre 4 aya indirildi. 4 aylık yeni başvuru süresi uygulaması, 01 Şubat 2022 tarihinde devreye girecek.

Konuyla ilgili Sağkan’ın imzasıyla TBB’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DUYURU NO:2022/7

Konu: Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne Başvuru Süresinin 6 Aydan 4 Aya İnmesi Hakkında.

01 Ağustos 2021 tarihinde yürürlüğe giren Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini (AİHS) değiştiren 15 Nolu Protokol ile AİHS’nin 35. maddesinin 1. fıkrasında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru için öngörülen 6 aylık süre 4 aya indirilmiştir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 15 Nolu Protokol ile değişik 35. maddesinin 1. fıkrasında “Mahkeme’ye ancak, uluslararası hukukun genel olarak kabul edilen ilkeleri uyarınca iç hukuk yollarının tüketilmesinden sonra ve iç hukuktaki kesin karar tarihinden itibaren dört aylık bir süre içinde başvurulabilir.” hükmünde yer alan 4 aylık yeni başvuru süresi uygulaması, 01 Şubat 2022’de başlayacaktır.

Ayrıca, Protokolün 8. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca AİHS’nin 35. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen, iç hukuktaki “nihai/kesin karar”, sözleşme maddesinin yürürlük tarihi olan 01 Şubat 2022 tarihinden önce verilmişse, bu karara dayanarak yapılacak başvuru 4 aylık süreye değil, 6 aylık süreye tabi olacaktır.

Yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın mağduriyetini ve olası hak kayıplarını önlemek için belirtilen bilgilerin ve sürelerin Baronuz mensubu meslektaşlarımıza duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla.

Avukat Ramiz Erinç SAĞKAN
Türkiye Barolar Birliği
Başkanı