Anonim Şirketlerin Dijital Dönüşümünde Hukuki Belirsizliklerin Değerlendirilmesi ve Giderilmesi Çalıştayı

Çalıştay, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.