AYM Bireysel Başvuru İstatistikleri (23 Eylül 2012-30 Haziran 2021)

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanlığı, bireysel başvurulara ilişkin 23 Eylül 2012 – 30 Haziran 2021 tarihlerini içeren istatistikleri yayımladı. Belirtilen tarih aralığında AYM’ye toplam 323 bin 686 bireysel başvuru yapılırken bunların 271 bin 727’si sonuçlandırıldı. AYM’nin yapılan bireysel başvuruları karşılama oranı yüzde 83,9.

2017’de Yapılan Başvuru Karşılama Oranı Yüzde 221

2012 – 2021 yılları arasında AYM’e en fazla bireysel başvuru 2016 yılında 80 bin 756 olarak gerçekleşti.

Sonuçlandırılan başvuru sayısıysa en yüksek 2017 yılına ait. AYM, 2017’de 89 bin 651 başvuruyu sonuçlandırarak yüzde 221 yapılan başvuru karşılama oranına imza attı. Bu oran en düşük yüzde 20 ile 2016 yılında görüldü.

Derdest Başvuru Sayıları Her Geçen Yıl Artıyor

AYM’ yapılan derdest bireysel başvuru sayıları 2012 yılından itibaren her yıl iki katı sayıda artarken 2018’den sonra artış hızını katladı. 2018’e kadar 500’ün altında olan derdest başvurusu sayısı 2018’de 2 bini, 2020’de 10 bini, 2021’in ilk yarısındaysa 20 bini geçti.

23 Eylül 2012 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında toplam 51 bin 959 derdest başvuru gerçekleştirildi. Bu başvuruların, tüm başvurulara oranıysa yüzde 16,1.

En Fazla Karar: Kabul Edilemezlik

AYM, 2012 – 2021 yılları arasında gelen bireysel başvurularla ilgili hakkın ihlal edilmediği, en az bir hakkın ihlal edildiği, idari ret, kabul edilemezlik ve diğer türlerinde karar vermekte. Toplam 271 bin 727 karara imza atan AYM, en az “Hakkın ihlal edilmediği” yönünde karar verirken en fazla “Kabul edilemezlik” kararını verdi. 242 bin 494 kabul edilemezlik kararını, 14 bin 694 en az bir hakkın ihlali kararı takip etmekte.

AYM Bireysel Başvurularda İhlal Kararlarının Oransal Durumu

AYM, bireysel başvurularla ilgili sonuçlandırılan ve esastan incelenen dosyalar bazında 14 bin 694 başvuruyla ilgili ihlal kararı verdi.

En Az Bir Hakkın İhlal Edildiğine Karar Verilen Bireysel Başvuru Sayıları

23 Eylül 2012 tarihinden bu yana AYM, toplam 14 bin 694 bireysel başvuru hakkında en az bir hakkın ihlal edildiği yönünde karar verdi. Bu yöndeki karar, en fazla 5 bin 658 ile 2020 yılında gerçekleşti.

Hakkın İhlal Edilmediğine Karar Verilen Bireysel Başvuru Sayıları

Anayasa Mahkemesi, 2012 – 2021 yılları arası 771 kabul edilebilirlik kararı verilmiş, esas incelemesi aşamasında ihlal bulunmamış dosyalarla ilgili hakkın ihlal edilmediğine karar verdi. Bu yönde karar 225 dosyayla en fazla 2019 yılında gerçekleşti.

Esastan İncelenen Bireysel Başvuru Sayıları

AYM, 2013 yılında 77 bireysel başvuruyu esastan inceledi. Esastan incelenen bireysel başvuru sayısı 2017’de düşüş gösterirken 2020’den itibaren tekrar artarak beş bini geçti. 2013 yılından 30 Haziran 2021 tarihine kadar esastan incelenen bireysel başvuru sayısı toplam 15 bin 465’e ulaştı.

İhlal Kararlarının Hak ve Özgürlüklere Göre Dağılımı

Anayasa Mahkemesi, 23 Eylül 2012 – 30 Haziran 2021 tarihleri arasında gelen bireysel başvurulardan 14 bin 973’ü için ihlal kararı verdi. Bu ihlal kararlarının yüzde 62,3’ü adil yargılanma hakkıyla ilgili. İhlal kararlarının hak ve özgürlüklere göre dağılımında 9 bin 332 kararla adil yargılanma hakkı başı çekerken onu 2 bin 893 kararla mülkiyet hakkı, 633 kararla ifade özgürlüğü takip etmekte.

En Fazla İhlal Kararı 2020 Yılında

Anayasa Mahkemesi, en fazla 2020 yılında hak ve özgürlükler bazında ihlal kararına imza attı. AYM’nin bu yönde karar oranı 2020’de yüzde 38 oranında gerçekleşirken bu oran 2021’in ilk altı ayında yüzde 5’te kaldı.