Belçika’da avukatlık sistemi*

Bilindiği üzere, Türkiye Cumhuriyeti hukuk sistemi Civil Law veya Roman Law da denilen Kıta Avrupası hukuk sisteminin temel ilkeleri ve sistematiği etrafında müteşekkil olmuştur. Türkiye’de avukatlık mesleği ve düzenlemeleri yasal düzenleme halinde bir “avukatlık kanunu” etrafından şekillenmiş ve meslek örgütü olarak barolar ve Türkiye Barolar Birliği öngörülmüştür.

Sistematik olarak Kıta Avrupası hukuk sisteminden çok büyük ölçüde değişik özellikler taşıyan Anglosakson hukuk sisteminin egemen olduğu ülkeler arasında ise avukatlık sistemi çeşitli değişiklikler göstermektedir. Çalışmamızda her iki hukuk sisteminde yer alan ülkelerden örnekler verilerek bir karşılaştırma yapılması sağlanacaktır.

Belçika’da avukatlık sistemi nasıl?

  • Belçika’da avukatlık yapabilmek için 5 yıllık bir hukuk fakültesini bitirmek ve sonrasında 3 yıllık staj süresini tamamlamak gerekmektedir. Bu süre askıya alınmamış ve kesilmemiş olmalıdır.
  • Aday listesinde bulunan bir aday beş yıllık süreden sonra kayıtlı olduğu Baro’nun yükümlülüklerine riayet etmezse kaydı silinir.
  • Hukuk davalarında ancak Yargıtay avukatlığı sıfatı bulunanlar avukatlık yapabilir. Bu avukatların en az 10 yıllık Baroya kayıtlı avukatlar olmaları ve ayrıca Yargıtay Barolar Birliği tarafından açılan sınavı geçmeleri gerekmektedir.
  • Avukatlar ücretlerine mesleklerinin gerektirdiği alçakgönüllülük esasına göre kendileri belirler. Eğer kararlaştırılan ücret makul değilse Baro Başkanı bu rakamı indirebilir.
  • Avukatlar bir şirket kurmak suretiyle de faaliyet gösterebilirler. Ancak uygulamada her avukatın müstakil bürosu vardır.
  • Baroya kaydı olan her bir avukat istisnalar saklı kalmak kaydıyla Belçika’nın herhangi bir mahkemesinde bir davada avukatlık yapabilir.
  • Avukatlıkla bağdaşmayan işler başlığı altında kamu görevlisi veya yargı mensubu olma durumu da zikredilmiştir.

*Bu bölüm, Türkiye Hukuk Platformu tarafından hazırlanan “Karşılaştırmalı Hukuk Sistemlerinde Avukatlık Mesleğinin Düzenlenme Usulleri” raporundan alınmıştır. Raporun tamamına buradan ulaşılabilir.