Bozdağ: Baroların Olağan Dışı Durum Varmış Gibi Bildiri Yayımlamaları Kabul Edilemez

Altmış beş baronun imzasıyla yayımlanan CMK ücret tarifesiyle ilgili açıklamalarına Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter hesabından tepki gösterdi. “CMK Asgari Ücret Tarifesinin her yıl aralık ayında hazırlanıp Resmî Gazete’de yayımlanarak ocak ayının birinci günü yürürlüğe girdiğini hatırlatan Bozdağ, her yıl mevzuat gereği tekrarlanan söz konusu usulden baroların da haberdar olduğunu vurguladı.


Bakan Bozdağ, konuyla ilgili Twitter’da şu paylaşımlarda bulundu:

Buna göre: CMK Asgari Ücret Tarifesi, her yıl; Aralık ayında hazırlanır, Resmî Gazete’de yayınlar ve Ocak ayının 1.günü de yürürlüğe girer. Bu süreç devam etmektedir. Yeni CMK Ücret Tarifesi, 1 Ocak 2023’te yürürlüğe girecektir.

Her yıl mevzuat gereği tekrarlanan bu usul, baroların da malumudur. Bu gerçeği bilmelerine rağmen, 65 baronun olağan dışı bir durum varmış ya da tarife değiştirilmeyecekmiş gibi bildiri yayınlamaları kabul edilemez.

21/12/2022 tarihinde CMK otomatik atama sistemlerinin kapatılması bir hakkın süistimali olduğu gibi adli destekten yararlanacak vatandaşlarımızın da mağdur edilmesi anlamına gelir. Kimsenin hukûkî yardımdan mahrum bırakılmasına izin vermeyeceğiz.

Vatandaşlarımızın soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde hak mahrumiyetlerine uğramaması,hakkını daha iyi arayabilmesi ve kendini daha iyi savunabilmesi için yeni bir adli yardım sistemi kuracağız. Bu konudaki hazırlıklarımız devam etmektedir.

Ne olmuştu?

Altmış beş baro, 20 Aralık’ta “Mesleğimizin Onuruna ve Ekonomik Koşullara Uygun İyileştirme İstiyoruz” ortak açıklamasında bulundu. Yayımlanan metinde CMK Ücretlerinin Avukatlık mesleğinin saygınlığına ve günün ekonomik koşullarına uygun bir seviyeye getirilmesi, KDV oranının %1’e indirilmesine yönelik somut ve yeterli adımların atılmadığının ve atılmayacağının öğrenildiği ifadelerine yer verildi.

Baroların yayımladığı yazılı açıklama şu şekilde:

5 Eylül 2022 tarihli Baro Başkanları toplantısında; CMK(zorunlu müdafilik hizmeti) ücretlerinin günün ekonomik koşullarına ve Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi de dikkate alınarak iyileştirilmesi, KDV oranının da %1’e indirilmesi konusunda ortak mücadele edilmesi ve bu amaçla 81 Baro tarafından ilk etapta CMK hizmetlerini yavaşlatılmasına sonrasında kademeli olarak hizmetlerinin durdurulmasına karar verilmişti.

13 Eylül 2022 tarihindeki yavaşlatma eyleminden sonra TBB’nin, Adalet Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucu makul düzeyde bir iyileştirmenin yapılacağı söylenmiş ve eylemler askıya alınmıştır.

Geldiğimiz aşamada beklentiler doğrultusunda CMK Ücretlerinin Avukatlık mesleğinin saygınlığına ve günün ekonomik koşullarına uygun bir seviyeye getirilmesi, KDV oranının %1’e indirilmesine yönelik somut ve yeterli adımların atılmadığını ve atılmayacağını öğrenmiş bulunmaktayız.

05.09.2022 Tarihli Baro Başkanları Toplantısında alınan karar doğrultusunda ilk etapta 20.12.2022(Bugün) Saat 24:00 itibariyle 24 saatliğine “CMK Otomatik Atama Sistemleri” kapatılacaktır. Avukat görevlendirmeleri 24 saat boyunca sadece şiddet ve istismar mağduru çocuk ve kadınlar için ilgili birimlerin Baro Başkanlıklarına taleplerini (yazılı veya telefonla) ulaştırılması halinde yapılacaktır.

Bu süreçte CMK ücretleri ile ilgili devam eden görüşmelerin neticesi de takip edilecek, gelişmeler ışığında kararımızın değiştirilebileceği ve görevlendirmelerin süresiz durdurulabileceğini de (şiddet ve istismar mağduru çocuk ve kadınlar için gelen talepler hariç) kamuoyunun bilgisine sunarız.