Bozdağ: Liyakat Tartışmalarına, Hâkim ve Savcıların Yıpratılmasına Engel Olacak Tarihi Bir Adım Attık

Adalet Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Rektörlüğü iş birliği ile yürütülen Hukuk Klinikleri Uygulamalarının 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Programına katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın konuşmasının odağında adaletin temininde hâkim ve savcıların hayat boyu alacakları eğitimin önemi vardı. Bozdağ, öğretmeye ve öğrenmeye devam edileceğinin altını çizerek hizmet içi eğitimlerin önemine dikkat çekti.

Yeniden Hukuk Klinikleri Projesi

2016 yılında başlatılan ancak salgın döneminde ara verilen Hukuk Klinikleri Projesi hakkında bilgi veren Bakan Bozdağ, projeyle bir yandan hukuk fakültesi eğitimi alan gençlerin eğitimle beraber uygulamayı yakından görerek adli süreçlerde savcı, hâkim ve kalem personelinin takındıkları tutum, uyguladıkları kurallar ve yaşanan gerçeklikler üzerinden önemli tecrübeler edinmelerinin amaçlandığını belirtti. Program kapsamında avukatlık, kalem personeli, savcılık, hâkimlik tecrübelerinin edinildiği ve bunların bir arada görüldüğü önemli bir proje olduğunun altını çizen Bozdağ, bu açıdan Hukuk Klinikleri Projesine katılmayı tercih eden hukuk öğrencilerini gönülden kutladığını ifade etti.

Tarihi bir adım, önemli bir reform

Hâkim ve savcı adaylığı müessesesi yerine hâkim ve savcı yardımcılığının getirildiğini, bununla da usta çırak ilişkisi içerisinde yeni hâkim ve savcıların yetiştirilmesinin planlandığını söyleyen Bozdağ, Adalet Akademesinde de bu yönde zaman zaman eğitimler verileceğinin altını çizdi. Adalet Akademisinde, hâkim ve savcı yardımcılarının tecrübe olarak öğrendiklerinin ve yaşadıkları sorunların değerlendirilerek buna göre eğitim politikasının hayata geçirileceğini vurgulayan Bozdağ, söz konusu programda sadece ihtiyaçlar ve sorunlar üzerinde durularak daha donanımlı hâkim ve savcılar yetiştirileceğini vurguladı. Bozdağ bunun, liyakat tartışmaları üzerinden hâkim ve savcıların yıpratılmasına da engel olacak tarihi bir adım, çok önemli bir reform olduğunu dile getirdi.


Ömür boyu eğitim, bizim güçlü olmamız için şart

Birinci sınıf hâkim ve savcı olmak isteyenlere; hukuki ihtiyaçlara ve yaşanan sorunlara, çözümlere dair hâkim ve savcıların birikimlerini gözden geçirmek, yenilikleri onlara aktarmak, yeni durumlar karşısında yeni uygulamaları öğretmek maksadıyla meslek içi eğitimlere katılma zorunluluğunun getirildiğini hatırlatan Bekir Bozdağ, hukukçuların güçlü olması için her daim eğitime, yeni bilgiye, öğretime, yeni şeyleri takip etmeye ihtiyaç olduğunu olduğunu belirtti.

Bizim vazifemiz çok önemli. Başkaları gibi değil

Hâkim ve savcıların hakkı birinden alıp öbürüne verebilen, birinin hürriyetini yıllarca kısıtlama kararı verebilen, biri hakkında verdiğimiz kararın onlarca onun ailesi, akrabasını etkilediğini bilen insanlar olduğunu; ince düşünmek, çok çok düşünmek ve vicdan terazisinde Anayasa, kanun ve hukuka bağlı bir vicdan terazisinde dosyadaki her türlü veriyi tartmak, sonunda da kılı kırk yararcasına hakkı tespit edip gerçek sahibine teslim etmek çok yüce bir görevlerinin bulunduğunu söyleyen Bozdağ, bu sebeple de hayat boyu eğitimi şiar edinmenin, kendini geliştirme gayretinde olmanın çok önemli olduğunu dile getirdi.

Bu konuda çok kararlı olduklarının altını çizen Bozdağ yeni dönemde, Adalet Akademisi ve Hakimler ve Savcılar Kurulu beraber iş birliğiyle meslek içi eğitimi ayrı bir gözle ele almaya ve uygulamaya devam edeceklerini ifade etti. Bozdağ, uygulamada çıkan aksaklıklar, yanlış kararlar, vatandaşı rahatsız eden durumlar, kamuoyunda tartışılan hadiselerin üzerinde de özel eğitim programları düzenlenerek o sorun alanlarında haksızlığa son veren, hakkı ayakta tutan bir karar verme sürecinin nasıl işletileceğini defalarca tekrarlayarak öğretmeye devam edeceklerini söyledi. 

Yeni hukuk fakültelerinin açılmaması konusunda iradeye sahibiz 

Hukuk fakültelerinin hem eğitim müfredatı hem eğitim süresi hem de diğer bazı konularıyla ilgili YÖK’le ortak çalışma yürütüldüğünü vurgulayan Bozdağ, Türkiye’de yeni hukuk fakültelerinin açılmaması, hukuk fakültelerindeki öğrenci kontenjanlarının kademeli olarak düşürülmesi konularında YÖK’le mutabık olduklarının da altını çizdi. Yeni dönemde, sınavda başarı çıtasının yükseltilmesine dair önemli adımlar da atacaklarını ifade eden Bozdağ, bu konuda da ilerleyen günlerde YÖK Başkanıyla bir araya gelecekleri bilgisini paylaştı.

Kaynak