Çalışma Hayatındaki Kanunlar Kapsamında Asıl işveren Alt İşveren İlişkileri Yönetimi Zirvesi

4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu, Borçlar Kanunu ve son Torba Yasa ile  ilgili kanunlarda yer alan bazı sorumluluklarını bilmedikleri ya da yerine getirmedikleri ve bunları yasal açıdan takip etmedikleri için sorunlar yaşayan Alt İşverenler ve Asıl İşverenlere yönelik “Çalışma Hayatındaki Kanunlar Kapsamında Asıl işveren Alt İşveren İlişkileri Yönetimi Zirvesi” düzenleniyor.

15 mayıs 2015 tarihinde Hilton İstanbul’da gerçekleştirilecek olan zirvede her biri alanında uzman konuşmacılar bilgi ve tecrübelerini paylaşacak. Özellikle Asıl İşverenlerin bu konuda gerekli özeni göstermemesi veya asıl – alt işveren ilişkilerinin yasaya uygun olarak yürütülmemesi ve Tedarikçi denetimi yapmakla görevli personelin bilgi ve tecrübe yetersizliği, diğer işlerini yetiştirme stresi, ulaşım ve denetleme sürecinin organizasyonu, denetlenen kuruluş-sektör hakkında bilgi eksikliği, denetim sonucu elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi aşamasında yaşanabilen gecikme ve aksamalar nedeniyle yüksek yaptırımlı cezalarla yüz yüze kalmaktadırlar.

İnsan Kaynakları olarak alınması gereken önlemler ve tüm yasal mevzuat, bir gün sürecek zirvede konunun uzmanları tarafından bütün yönleriyle ele alınacak.

asil-isveren

Program akışı:

09:30-09:45  Açılış
Selçuk Aylar – Genel Müdür – BNC Turkey

09:45-11:15 Çalışma Hayatındaki Kanunlar Perspektifinden Asıl İşveren – Alt İşveren (Taşeron) İlişkilerine Bakış / Prof.Dr. Erdem Özdemir – Öğretim Üyesi – Marmara Üniversitesi

• Alt – Asıl İşverenlik İlişkisi, Sayılmayan Sözleşmeler
• İş Kanunu Bakımından Alt – Asıl İşveren İlişkisi Kurulması
• Alt İşveren Sorumluluklarının İş Kanunu Bakımından Düzenlenmesi
• Asıl – Alt İşveren İlişkileri Kurulmasında Asıl İşverenin Sorumlulukları
• Asıl – Alt İşveren İlişkileri Kurulmasında Alt İşverenin Sorumlulukları
• Alt İşverenin İşyeri Açması Neden Gereklidir?
• Asıl – Alt İşveren İlişkilerinde Ortaya Çıkan Risklerin Analizi
• Uluslararası Hukukta Alt İşverenin Yeri ve Türkiye Karşılaştırması
• Asıl – Alt İşveren İlişkilerinin Yargıtay Kararları Çerçevesinde İncelenmesi
• İşveren Lehine – Aleyhine Verilen Kararlar
• Son Torba Yasayla Getirilen Düzenlemeler Neler?
• Torba Kanunla Alt İşverenlikle İlgili Hangi Değişiklikler Yapıldı?

11:15 -11:30 Çay Kahve – Network Arası

11:30-12:30 SGK Mevzuatı Bakımından Alt – Asıl İşveren İlişkisi Kurulması ve Uygulaması / Av. Cüneyt DANAR – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Uzmanı, Bilirkişi

• İşveren İlişkilerinde SGK Prim Borçlarından Kaynaklanan Sorunlar
• Asıl işveren için Hazineden Karşılanan % 5 SGK Prim İndirimi
• 5510 Sayılı SGK Bakımından Alt – Asıl İşveren Sorumlulukları Alt İşverenlerin
• Yükümlülüklerinin Düzenlenmesi

12:30-13:30 Öğle Yemeği – Network Arası

13:30-14:30 İş Kazası ve Meslek Hastalıkları Bakımından Alt – Asıl İşveren İlişkileri ve Riskleri / Prof.Dr. Erdem Özdemir – Öğretim Üyesi – Marmara Üniversitesi

• Asıl – Alt İşveren Arasındaki Sözleşmelerde Yer Alması Gereken Koruyucu Hükümler
• Alt – Asıl İşveren İlişkilerinde Tazminat Sorumlulukları ve Zaman Aşımı Süreci
• Personel Kiralamada Alt – Asıl İşveren İlişkilerinin Sonuçları
• İnsan Kaynakları Açısından Alt – Asıl İşveren İlişkileri

14:30-14:45 Çay Kahve – Network Arası

14:45-15:30 Çalışma Hayatından Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkileri Yönetimi Örnek Uygulama Paylaşımı / Osman ÜNAL – İK Direktörü – EKOL Lojistik

• Firma İhtiyaçlarını Doğru Şekilde Karşılayacak Taşeronu Nasıl Seçeriz?
• Hangi Seçim Kriterlerine Bakmalıyız?
• Taşeron Kontrolünde Hangi Noktalara Dikkat Etmek Gerekir?
• Taşeron Seçimi ve Denetiminde Kontrol Listesini Firmanıza Özel Nasıl Oluşturmalısınız?
• Şirketteki Yöneticilerin Taşeron İlişkileri Konusunda Bilgilendirilmesinin Önemi

15:30-16:15 Asıl İşveren – Alt İşveren İlişkilerinde Kontrol Denetim Sisteminin Oluşturulmasında Olmazsa Olmazlar / Muhsin Bilgi – Mali Müşavir, Bilirkişi

• Tedarikçilerin Mevcut Ve Olası Problemlerinin Doğru Olarak Tespit Edilmesi
• Taşeron Denetim Raporunun Hazırlanması
• Taşeron firmalara yapılan Hak ediş ödemelerinin SGK – Vergi – Reel iş Yönünden
Risklerinin En Aza İndirmenin Yol ve Yöntemleri
• Alt İşveren Evrak Kontrolü Sisteminin Kurulması

16:15-16:30 Çay Kahve – Network Arası

16:30-17:15 Taşeron Davalarında Firmaları Zorlayan Konular ve Çözüm Önerileri / Av.Hakan Akhan – Uzman

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.