Covid-19 ve Hukuk Sempozyumu

Düzenleyen

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından “Covid-19 ve Hukuk” konulu bir sempozyum düzenlenmektedir.

Tarih

10-11 Aralık 2020 saat 09.30-17.00

Yer / Katılım

Sempozyum online olarak yapılacaktır. Sempozyuma katılmak için http://covid19vehukuk.ieu.edu.tr/katilimcilar.php adresinden başvuru yapılması gerekmektedir.

Konuşmacılar

 • Seracettin Göktaş (Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Başkanı)
 • Alp Limoncuoğlu
 • Asiye Şahin Emir
 • Ender Gülver 
 • Betül Erkanlı Başbüyük
 • Ervin Kerime Silahtaroğlu
 • Hakan Bilgeç
 • Seda Sayman 
 • Serkan Çınarlı 
 • Özge Didem Boulanger
 • Kerim Azak
 • Sırrı Düğer 
 • Abdurrahman Sancaklı
 • Mine Kasapoğlu Turhan 
 • Ahmet Mert Duygun
 • Türker Ertaş
 • Anıl Çamyamaç
 • Yaşar Can Göksoy
 • Cem Özcan
 • Ece Baş Süzel
 • Gökçe Kurtulan Güner
 • Ferhat Canbolat
 • Günhan Gönül Koşar
 • Semih Yünlü
 • Simge Aksu Kayacan
 • Vildan Peksöz
 • Emine Aslı Küçükaydın
 • Serkan Sürme
 • İbrahim Eray Çakı

Sempozyum Konuları

 • Zorlayıcı Sebep Kaynaklı Kısa Çalışma ve İşçinin İş Sözleşmesini Haklı Nedenle Fesih Hakkı
 • Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ücretsiz İzin Uygulamasına Etkisi
 • İşçinin Koronavirüse Yakalanması Sebebiyle Uygulanacak Sosyal Sigorta Kolu İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası mı, Hastalık Sigortası mı Muamması
 • İşçinin İşyerinde Covid-19 Kapsamında Alınan Önlemlere Uyma Borcu ve Borcun İhlalinin Hukuki Sonuçları
 • Covid-19 Salgınının Karayolu ile Eşya Taşıma Sözleşmesinde Taşıyıcının Eşyanın Geç Tesliminden İleri Gelen Sorumluluğuna Etkisinin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu Hükümleri Kapsamında Değerlendirilmesi 
 • Covid-19 Tedbirlerinin Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Primi Üzerindeki Etkileri
 • Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Mücbir Sebep ve Basiretli Tacir İlkesi Bakımından Değerlendirilmesi 
 • Kamuda Çalışan Hekimler Yönünden Covid-19 Nedeniyle İdarenin Kusursuz Sorumluluğunun İncelenmesi 
 • Kişisel Verilerin Korunmasında Kamu Sağlığı İstisnası 
 • Covid-19 Pandemisinde Uygulanan İdari Kolluk Tedbirleri 
 • Covid-19 Salgını Bağlamında Eğitim Hakkına İlişkin Devletin Pozitif Yükümlülüklerini Yeniden Düşünmek 
 • Amerikan Anayasal Düzeninde İbadet Özgürlüğünün Genel Çerçevesi ve Amerikan Yüksek Mahkemesi’nin South Bay United Pentecostal Church v. Newsom Kararı Işığında Kamu Sağlığının Korunması Amacıyla İbadet Özgürlüğünün Sınırlandırılması
 • Covid-19 Pandemisi Çerçevesinde Uluslararası Hukukta Verilerin Araştırılması ve Soruşturma Müessesesine Bir Bakış
 • Covid-19 Pandemisi Sonrasında Kurumsal Yönetim İlkelerinin Ortaya Çıkardığı İhtiyaçlar Doğrultusunda Anonim Şirketlerde Yönetimin Yeniden Yapılandırılması 
 • Covid-19’un Sözleşmelere Etkisi
 • Covid-19 Yasalarının Bize Gösterdikleri: İmkansızlık ve Uyarlama Düzenlemeleri Ne Kadar Yerinde?
 • Covid-19 Pandemisinin İşyeri Kira Sözleşmelerine Etkisi
 • Pandemi ve Sonrasında Mesafeli Toplantı Yöntemi: Özellikle Dernekler-Vakıflar-Kat Malikleri, Ticaret Şirketleri Bünyesindeki Kurullara İlişkin Bir Değerlendirme 
 • Covid-19 Salgınının Paket Tur Sözleşmelerine Etkileri ve Tüketicinin (Katılımcının) Hakları
 • Covid-19 Pandemisinin Hekimin Hukuki Sorumluluğuna Etkisi Güncellenen Rehberler Bakımından Bir İnceleme
 • Uluslararası Hukuk Kurallarına Göre Salgın Hastalıkların Yönetimi ve Devlet Sorumluluğu
 • Uluslararası Deniz Hukuku Kapsamında Kıyı Devletinin Yükümlülükleri ve Covid-19 Kısıtlamaları
 • 7242 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı KAnunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un İnfaz Hukuku ve Covid-19 Salgını Işığında Kısa Bir Değerlendirilmesi
 • Covid-19’la Mücadelede Uygulanacak İdari ve Cezai Yaptırımlar
 • Covid-19 Döneminde Uluslararası Elektronik Tahkim
 • Covid-19 Salgınının Sebep Olduğu Kamu Geliri Azalışlarına Çözüm Önerisi: Yurt Dışı Varlıkların Vergilendirilmesi 
 • Medeni Usul Hukukunda Ses ve Görüntü Nakledilmesi Yoluyla veya Başka Yerde Duruşmaların İcrası