İnsancıl Hukuk Bağlamında Dağlık Karabağ Sorunu

Düzenleyen

İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Merkezi tarafından “İnsan Hakları Hukuku-İnsancıl Hukuk Bağlamında Dağlık Karabağ Sorunu” başlıklı bir sempozyum düzenlenmektedir. 

Tarih

9 Aralık 2020 saat 09.00-15.20

Yer / Katılım

Sempozyum online olarak düzenlenecektir. Sempozyumu takip etmek isteyenler https://www.youtube.com/channel/UC90MXy2WoVkWg0HWTtb3NdQ adresinden takip edebilirler.

Konuşmacılar

 • Burak Gemalmaz (İnsan Hakları Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü)
 • Ömer Ekmekçi (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
 • Mahmut Ak (İstanbul Üniversitesi Rektörü)
 • Mehmet Cengiz Uzun (Bahçeşehir Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi)
 • Galip Engin Şimşek (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • İlyas Doğan (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi)
 • Cavid Abdullahzade (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Emre Esen (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Ece Göztepe Çelebi (İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı)
 • Naciye Günseli Gelgel (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Verda Neslihan Akün (İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Ümmühan Elçin Ertuğrul (Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi)
 • Mustafa Erçakıca (Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi)

Sempozyum Konuları

 • Dağlık Karabağ Sorunu Özelinde İlgili Devletlerin İnsan Hakları Sorumluluğu
 • Silahlı Çatışmalarda İnsan Hakları Hukukunun Konu Bakımından Uygulanabilirliği
 • İlgili Devletlerin Yer Yönünden Sorumluluğu ve Affedilebilirliği
 • Dağlık Karabağ’da Mülkiyet Hakkı Meselesi
 • İşgal Altındaki Topraklarda Mülkiyet Hakkı Meselesi
 • AİHM’in Ermenistan’a Karşı Chiragov ve Azerbaycan’a Karşı Sargsyan Kararları
 • Dağlık Karabağ Sorunu Özelinde Devletlerarası Başvuru ve Geçici Tedbirlerin Silahlı Çatışmalarda Fonksiyonu 
 • Devletlerarası Başvurunun Niteliği ve İşlevi Karşısında Azerbaycan’ın Ermenistan’a, Ermenistan’ın Azerbaycan’a Karşı Açtığı Davada AİHM Tarafından Verilen Geçici Tedbir Kararları
 • Dağlık Karabağ Sorunu Özelinde İnsancıl Hukuk İhlalleri İle Yerinden Edilenler ve Mülteciler Meselesi
 • Yasaklanan Silahların Kullanılması ve Sivillerin Hedef Alınması Bakımından İnsancıl Hukuk İhlalleri 
 • Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya Arasında İmzalanan Barış Anlaşmasında Yerinden Edilenlerin ve Mültecilerin Geri Dönüşü Meselesi 
 • Dağlık Karabağ Sorununda Kültürel Varlıkların Korunmasına İlişkin Ermenistan’ın Güncel Uluslararası İnsancıl Hukuk İhlalleri ve Uluslararası Sorumluluğu