Değişen Dünyada Avukatlık Vizyonu Sempozyumu

Sempozyum, Ankara 2 Nolu Barosu tarafından düzenlenmektedir.