Komisyon Alma Niteliğindeki KICK BACK Ödemelerinin Güveni Kötüye Kullanma Suçu Bakımından Değerlendirilmesi

Seminer, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Merkezi tarafından düzenlenmektedir.