Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu 4

Demokratik Hukuk Devletini Yeniden Düşünmek Sempozyumu 4, 14 – 15 Temmuz 2020 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Cemil Bilsel Konferans Salonunda düzenlenen etkinliğin konuşma metinleri ve tebliğlerinden oluşmaktadır.

340 sayfadan oluşan kitapta yer alan konuşma metinleri ve konu başlıkları şu şekilde:

 • Av. Ahmet Akcan – Türkiye Hukuk Platformu Genel Sekreteri
 • Av. Necati Ceylan – UHUB Genel Sekreteri
 • Prof. Dr. Mahmut Ak – İstanbul Üniversitesi Rektörü
 • Dr. Ali Huseynli – Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı
 • Süleyman Soylu – T.C. İçişleri Bakanı
 • DEMOKRATİK HUKUK DEVLETİ
  • DİJİTAL ÇAĞDA DEMOKRASİNİN VE SİYASAL KATILIMIN YENİ YÜZLERİ – Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş
  • DEMOKRASILERDE ÖZGÜRLÜK-GÜVENLIK DENGESI – Prof. Dr. Kudret Külbül
  • YARGI KARARLARINDA DEMOKRATİK TOPLUM DÜZENİ – Dr. Levent Korkut
  • TÜRKİYE’DE DEMOKRASİNİN SERÜVENİ – Prof. Dr. Tanel Demirel
 • SİYASİ KÜLTÜR DEMOKRASİ İLİŞKİSİ: ANTİ DEMOKRATİK YÖNTEMLERİ DIŞLAMAK
  • MUHALEFET VE DİYALOG KÜLTÜRÜ – Prof. Dr. Birol Akgün
  • MEDYA, SOSYAL MEDYANIN DEMOKRASİ BAĞLAMINDA İMKANLARI VE SORUNLARI – Yusuf Özhan
  • SİVİL TOPLUM-DEMOKRASİ İLİŞKİSİ – Prof. Dr. Ömer Çaha
  • BASKI GRUPLARININ TEMSİLİ DEMOKRASİYLE İLİŞKİSİ – Prof. Dr. Yusuf Şahin
 • DEMOKRASİ MÜCADELESİ OLARAK DARBE YARGILAMALARI
  • DARBELERLE HESAPLAŞMA: YARGI DIŞINDAKI AKTÖRLER NELER YAPABILIR? – Dr. Murat Yılmaz
  • KÜRESEL GÜÇLERİN YENİ OYUNCAĞI: F E T Ö – Av. Reşat Petek
  • 15 TEMMUZ ANKARA DARBE YARGILAMALARI – Av. Muhammet Aydın
  • KURUCU İRADE – Av. Yasin Şamlı
  • 15 TEMMUZ DARBE YARGILAMALARI – Av. Mehmet Alagöz
 • 1. YILIN SONUNDA YARGI REFORMUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
  • YARGI REFORMU SÜRECI – Zekeriya Birkan
  • YARGI REFORMUNUN GETİRDİKLERİ – Prof. Dr. Ahmet Gökcen
  • AKADEMIK PERSPEKTIFTEN YENI YARGI REFORMU – Prof. Dr. Talat Canbolat
  • ADALETİN TECELLİSİ – Av. Hüseyin Kaya
 • ULUSLARARASI DÜZEN VE HUKUK
  • ULUSLARARASI YÖNETİŞİM SİSTEMİ VE GELECEĞİ – Doç. Dr. Murat Yeşiltaş
  • KÜRESEL KRİZLERE MÜDAHALE VE KRİZLERİN YÖNETİMİ – Prof. Dr. Berdal Aral
  • ULUSLARARASI KRİZLER KARŞISINDA DEVLETLERİN ETKİSİ VE KAPASİTESİ – Prof. Dr. Çağrı Erhan
  • BÖLGESEL REJİMLERİN GELECEĞİ – Dr. İlyas Fırat Cengiz
 • 2. YILINDA CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİ
  • CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİN İKİ YILLI – Prof. Dr. Yavuz Atar
  • CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİ – Av. Mehmet Uçum
  • CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMELERİNİN YARGISAL DENETİMİ – Prof. Dr. Yusuf Şevki Hakyemez
  • CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNDE DENGE DENETİM MEKANİZMALARI – Prof. Dr. Haluk Alkan
  • PARLAMENTER SISTEMDEN CUMHURBAŞKANLIĞINA GEÇIŞ SÜRECI – Prof. Dr. Burhan Kuzu
4.-DARBE-03-KASIM-BASKI-TH