DOSYA: Yeniden Anayasa I

İdeal Hukuk’un Haziran-Temmuz 2010 tarihli 3. sayısında dosya konumuz “Anayasa Tartışmaları ve Referandum” başlığını taşıyordu. Anayasa tartışmalarının odak noktasını 12 Eylül 2010 tarihinde yapılacak referandum ve o referandumun konusu olan anayasa değişiklikleri oluşturuyordu. Türkiye, 12 Eylül referandumu ile önemli bir eşiği geçti. Kabul edilen yeni düzenlemelerle hayatın farklı alanlarında ve elbette hukuk düzenimizde büyük değişikliklerin uygulanmasına başlandı. Ancak öyle hızlı bir değişimi yaşıyoruz ki henüz böylesi bir adım yeni atılmışken, şimdi de 12 Haziran’da yapılacak genel seçimlere hazırlanmaya başladık ülke olarak.

Siyasetin olduğu kadar hukukun da ana gündemlerinden birini artık seçimler ve sonrasında gündeme gelebilecek muhtemel bir anayasa değişikliği oluşturuyor.

İdeal Hukuk’un yeni sayısını oluştururken bu yeni sürecin nasıl gelişebileceğine ilişkin öngörüleri belirlemek, izlenmesi gereken yolu, beklentileri, yapılacakları, yapılmaması gerekenleri, konu hakkında önde gelen isimlerin anlatımıyla aktarmak istedik. Bu anlamda ilk kez 5. sayımızda kapak sayfaları konuğumuz ile dosyamızın içeriği üst üste geldi. Kapak sayfalarımızda sohbet ettiğimiz TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu’nun sözlerinin önemli bir bölümü aslında konuya ilişkin “icracı” konumundaki en yetkin ismin açıklamalarını oluşturuyor.

Eski Yargıtay Başkanı ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Sami Selçuk’un, “Yeni anayasa: Her gecenin bir sabahı vardır” başlıklı yazısını da konuya ilişkin kaleme alınmış önemli bir değerlendirme olarak dikkatinize sunuyoruz.

Dosyamızda yeni bir anayasanın yapılması sürecinin nasıl işletileceğine ilişkin önemli bir değerlendirme de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Murat Yanık’ın hazırladığı, “Yeni anayasa yapımında yetki ve yöntem sorunu” başlıklı yazı.

Konu, elbette birkaç sayıda tartışılıp bitirilemeyecek kadar hayatımızın içerisinde ve belirleyici. Ülkemizin önüne çıkan/çıkarılan hemen her sorun, gerçekten özgürlükçü, demokratik ve halkın kabulü ile uygulanmaya başlamış bir anayasa ihtiyacını tekrar tekrar ve yakıcı olarak gündeme getiriyor zira. Ve elbette tartışmaya devam etmek bir zorunluluk haline geliyor.

İdeal Hukuk’un 5. sayısı için TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Burhan Kuzu ile görüşme kararı aldığımızda gündemle ilişkili epeyce gerekçemiz vardı: Referandumu geçip seçime doğru gidiliyordu, daha da önemlisi yeni anayasa, başkanlık sistemi gibi belirli bir “tartışma limiti”ne ulaşmış konularımız vardı. Elbette hepsiyle birlikte Burhan Kuzu şahsında yıllarını anayasa hukuku alanına adamış bir hukukçuyu tanıyacaktı. İlginçtir bunca şeyi konuşmak için randevulaştığımız Burhan Hocamız görüşmeden birkaç gün önce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde yaşanan yumurtalı öğrenci eylemi ile gündemin ilk sırasına oturdu! Zaten her tarafta bir yumurta rüzgarı estiği ve bol bol söz edildiği için biz bu konuya girmedik, önceden hazırladığımız ve yukarıda özetlediğimiz konularda sorularımızı kendisine yönelttik. Ancak lafın yeri geldi gülümsedi, yumurtaya da değindi kendisi. İşte sorularımız ve Burhan Kuzu’nun yanıtları:

Dosya: Yeniden Anayasa II   Dosya: Yeniden Anayasa III   Dosya: Yeniden Anayasa IV

Bu içerik daha önce İdeal Hukuk dergisinin 5. sayısında yayımlanmıştır.