Eleştirel Hukuk Çalışmaları Bağlamında İnsan Hakları Mücadelesi

Düzenleyen: Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Eleştirel Hukuk Çalışmaları Topluluğu