Uygulamada İcra Hukukunun Tartışılan Konuları

Düzenleyen: Şanlıurfa Barosu Meslek İçi Eğitim Komisyonu