Eşler Arası Mal Rejimi Tasfiyesi

Eğitim, Türkiye Barolar Birliği ve Samsun Barosu tarafından düzenlenmektedir.