Genel İdare Hukuku Notları – Prof. Dr. Emin Memiş

Günümüz yerleşmiş hukuk literatüründe sıkça rastlandığı üzere yazar, genel idare hukuku ve özel idare hukuku ayrımından yola çıkarak kitabını oluşturmuştur.

Genel İdare Hukuku Notları Kitabı, yazarın üniversitedeki öğrencilerini göz önüne alarak hazırladığı bir çalışmadır. İdari davaların incelenmesi sistematiğiyle ilgili metotlar sunarak  öğrencilerin birlikte incelemesini ve tartışarak öğrenmesini hedeflemiştir.

 

genel-idare-hukuku-notlari20141222090538Kitabın Künyesi:

Yayınevi: Filiz Kitabevi
Yazar: Emin MEMİŞ
Baskı tarihi: Şubat 2014
Baskı sayısı: 1
Sayfa sayısı: 450 sayfa

İÇİNDEKİLER

§ 1 GENEL (RESMİ) İDARE KAVRAMI 1

§ 2 İDARE HUKUKUNUN EN ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ, BİR İDARİ REJİM (= İDARİ DÜZEN) YÖNTEMİNİ İÇERMESİDİR 16

§ 3 İDARE HUKUKUNU SİMGELEYEN ANAYASAL İLKELER 21

§ 4 İDARE HUKUKUNUN UYGULAMA ALANINI BELİRLEME 23

§ 5 İDARENİN KURULUŞU (ALMAN İDARE HUKUKU BAKIŞIYLA) 40

§ 6 GENEL İDARE USULLERİ 55

§ 7 GENEL (MERKEZİ) İDARE TEŞKİLATI 61

§ 8 YERİNDEN YÖNETİM KURULUŞLARI (MAHALLİ İDARELER/KAMU KURUMLARI) 69

§ 9 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 94

§ 10 DEMOKRATİK VE SOSYAL HUKUK DEVLETİNDE KURAMSAL YÖNETİM İLKELERİ NELERDİR? 100

§11 KAMU TÜZELKİŞİLİĞİ NEDİR? 117

§ 12 İDARENİN BÜTÜNLÜĞÜ İLKESİ NEDİR? 121

§ 13 İDARENİN FAALİYET BİÇİMLERİ VE İDARİ SÖZLEŞMELER 151

§ 14 İDARENİN KAMU İHALESİ SÖZLEŞMESİ YAPMASI SORUNU  169

§ 15 KAMU İDARELERİ VE KAMU KURUMLARI 184

§ 16 İDARENİN FAALİYET YÜRÜTME ARAÇLARININ EN ÖNEMLİLERİ İDARENİN EYLEM VE İŞLEMLERİDİR 199

§ 17 İDARİ SÖZLEŞMELER (=İKİ YANLI İDARİ İŞLEMLER) 208

§ 18 GENEL OLARAK İDARİ İŞLEMLER (I) DEĞERLENDİRMELERİNİ SÜRDÜRME (II) 218

§ 19 İDARİ İŞLEMİN UNSURLARI NELERDİR? 235

§ 20 İDARİ İŞLEMLERDE HUKUKA AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI İPTAL VE YOKLUK 273

§21 İDARİ İŞLEMLER NASIL YÜRÜRLÜĞE GİRER? 275

§ 22 İDARİ İŞLEMİN GERİYE YÜRÜMEZLİĞİ İLKESİ 277

§ 23 İDARİ KARARLARIN UYGULANMASI VE SONA ERMESİ SORUN 278 § 24 İDARENİN MALLARINI İKTİSAP BİÇİMLERİ (KAMULAŞTIRMA/İSTİMVAL) 282

§ 25 İDARİ KOLLUK VE BU KOLLUĞUN AMACI 307

§ 26 KAMU GÖREVLİLERİ =KAMU PERSONELİ 328

§ 27 MEMURLARA ÖZGÜ DİSİPLİN SORUNLARI 388

8 28 İDARENİN SORUMLULUĞU 431