Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlık Ofisi, Beytepe Kampüsündeki Rektörlük binasının 7. katında hizmet vermektedir.Fakültenin Ek binasında 70 kişi kapasiteli 1 adet derslik ve 35 kişi kapasiteli 4 adet derslik, 12 kişi kapasiteli 1 adet bilgisayar laboratuvarı, 1 adet toplantı salonu ile akademik ve idari personeli için 10 adet ofis ve ortak kulanım alanları bulunmaktadır.

Fakülte, amacı uluslararası alanda çeşitli toplum ve kültürler aracılığıyla hukuk eğitiminin ve bu alandaki araştırmaların ilerlemesine katkı sağlamak olan Uluslararası Hukuk Fakülteleri Derneği (IALS) üyesidir. Ayrıca, hukuk alanında bilim ve bilgi toplumunun gerekleri doğrultusunda eğitim ve araştırmayı ve bu alanlarda ülkeler arası işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan uluslararası bir ağ olan- Legal Framework for the Information Society-Bilgi Toplumu İçin Yasal Çerçeve (LEFIS) üyesidir.

KURULUŞU

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde Hukuk Fakültesi’nin kurulması, Hacettepe Üniversitesi Senatosu’nun 01.05.2002 tarih, 7. oturum ve 2002-53 sayılı kararı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın görüşüne sunulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 19.07.2002 tarih ve 2002.7.70 sayılı kararıyla kurulma teklifi uygun görülerek Bakanlığa arz edilmiştir. Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması, Millî Eğitim Bakanlığı’nın 06.07.2005 tarihli ve 15524 sayılı yazısı üzerine, 28.03.1983 tarihli ve 2890 sayılı Kanun’un ek 30’uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14.07.2005 tarihinde kararlaştırılmış ve 5 Ağustos 2005 tarih ve 25897 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

FAKÜLTEYE GİRİŞ TABAN VE TAVAN PUANI

2015 yılında gerçekleştirilen LYS sonucunda Fakülteye ait taban ve tavan puanlar şu şekilde oluşmuştur.

Fullscreen capture 03112015 124222

VİZYON-MİSYON

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi vizyonunu hukuk yaratma sürecinde etkin rol oynayabilecek, hukuk kültürünün ve adalet bilincinin gelişip serpilmesine anlamlı katkıda bulunabilecek, ülke ve dünya sorunları ile yakından ilgilenen, ulusal ve küresel ölçekteki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek nitelikte seçkin hukukçular yetiştirmek.olarak belirlemiştir.

Üniversite, toplumumuzda ve dünyada yaşanan olay ve sorunları sadece hukuki açıdan değil; aynı zamanda hukuki gerçekliğin bir parçası olduğu bilincinden hareketle felsefi ve sosyolojik açılardan da ele alıp inceleme yetkinliğine sahip hukuk mezunları ve akademisyenleri topluma ve bilim dünyasına kazandıracak bir fakülte olmayı vizyon edinmiştir.

AKADEMİK KADRO

Dekan: Prof.Dr. Çağlar Özel

Dekan Yardımcısı: Yrd. Doç.Dr. Özge Okay Tekinsoy

Dekan Yardımcısı: Yrd. Doç.Dr. Önder Tozman

Öğretim Elemanları: 

Prof. Dr. Çağlar Özel – Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ali Murat Özdemir – Genel Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Kadriye Bakırcı – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mehmet Yüksel – Hukuk Felsefesi Ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Hasan Tahsin Fendoğlu – Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Prof. Dr. Erkan Küçükgüngör – Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Prof. Dr. Çetin Arslan – Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sibel Hacımahmutoğlu – Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Öykü Didem Aydın – Anayasa Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ferhat Canbolat – Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. Sedat Çal – İdare Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Gökhan Erbaş – İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Banu ŞİT Köşgeroğlu – Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı

Doç. Dr. Beşir Fatih Doğan – Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Doç. Dr. Rauf Karasu – Ticaret Hukuku Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Muammer Ketizmen – Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Erdem İlker Mutlu – Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Özge Okay Tekinsoy – İdare Hukuku Anabilim Dalı

Yrd.Doç. Dr. Ertuğrul Akçaoğlu – Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Şefik Taylan Akman – Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Burcu Gülseren Özcan Büyüktanır – Medeni Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Levent Börü – Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Önder Tozman – Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Bahadır Bumin Özarslan – Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı

YAPILAN ETKİNLİKLER, EDİNİLEN BAŞARILAR

  • Hukuk Fakültesi Dergisi: 1 Şubat 2013 tarihinden itibaren Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi ULAKBİM Hukuk Veritabanı tarafından taranan hakemli bir dergidir.
  • II. Tüketici Hukuku Farazi Dava Yarışması
  • Asya-Pasifik Hukuk Dekanları Forumu
  • 3-5 Haziran 2015 tarihleri arasında Rusya’nın Vladivostok kentinde Fakülte Dekanı Prof. Dr. Çağlar Özel’in de katıldığı “Asya-Pasifik Hukuk Dekanları Forumu gerçekleştirilmiştir. Forum Fakültenin de üyesi olduğu Uluslararası Hukuk Fakülteleri Derneği (IALS) tarafından düzenlenmiştir.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi resmi internet sitesi: www.hukukfakultesi.hacettepe.edu.tr/