Hatay Barosu

Hatay Hakkında:

Hatay, Türkiye’nin en önemli eski yerleşim yerlerinden biridir. Kuzeyden güneye, güneyden kuzeye giden ve doğudan gelen anayolların kavşak noktasında bulunan Antakya, tarihi boyunca kıtalar ve bölgeler arası ticarette önemli rol oynamış, yolcu ve hacı kervanları için bir konaklama yeri ve çeşitli bölgelerden gelen insanlar için bir kültür alışverişi merkezi olmuştur. İskenderun ise tarihi boyunca Mezopotamya’ nın, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun ithal ve ihraç limanı olarak hizmet vermiştir. Bu nedenle Antakya çeşitli bölgelerden gelmiş binlerce insanın konakladığı, başka bölge insanlarıyla hem mal, hem fikir alışverişinde bulunduğu, memleketlerine yeni bilgi ve fikirlerle döndükleri bir kültür merkezi görevi yapmıştır.

Hatay ilinin en önemli turizm merkezleri Erzin, Dörtyol, Arsuz ve Samandağ ilçeleridir.

Hatay Barosunun Kuruluşu

Hatay barosu 25.12.1943 tarihinde kurulmuştur. Aynı gün yapılan seçim ile Hatay Barosu başkanlığına Ahmet Sırrı Hocaoğlu seçilmiştir.

Baro aşağıda maddelendirilmiş, sahip olduğu komisyonlarla çalışmalarını sürdürmektedir.

 • CMK Komisyonu
 • Kadın Hakları komisyonu
 • Kamu Av. Komisyonu
 • Spor Komisyonu
 • Çocuk Hakları Komisyonu
 • Bilişim ve Yayın Komisyonu
 • İnsan Hakları ve Cezaevi Komisyonu
 • Kültür ve Sanat Komisyonu
 • Çevre Komisyonu
 • Meslek içi Eğitim Komisyonu
 • Hayvan Hakları Komisyonu
 • Mevzuat İzleme Komisyonu
 • Genç Avukatlar Komisyonu
 • Sosyal Etkinlik Komisyonu

Hatay Barosu Yönetim Kurulu

Hatay Barosu Başkanı: Av. Ekrem Dönmez

Başkan Yardımcısı: Av. Mehmet Asıl

Genel Sekreter: Av. Mehmet Ezer

Sayman: Av. Mehmet Karaçay

Yönetim Kurulu Üyeleri: Av. Ömer İlhan, Av. Adnan Eryılmaz, Av. Asena Aslan Şener, Av. Esin Işık, Av. Mehmet Ali Çapar,  Av. Şükran Güzel, Av. Ramazan Tunç

Avukat Sayıları:

Türkiye Barolar Birliği’nin 31.12.2014 verilerine göre Hatay Barosu 312’si kadın olmak üzere 945 kayıtlı avukata sahip.