Hukuk Fakültesi Dekanlarının Mesajları

Türkiye’de 32 vakıf üniversitesi bünyesinde hukuk fakültesi bulunmakta. Bu fakültelerin büyük çoğunluğu üniversite tercihleri sürecinde hukuk eğitimi almak isteyen öğrencilere yönelik reklam ve tanıtım çalışması yaptı. Öğrencilere sunulan imkanlar, hukuk eğitiminin ayrıntıları sıralandı. Türkiye Hukuk olarak vakıf üniversiteleri bünyesindeki hukuk fakültelerinin web sitelerini ve hukuk dekanlarının mesajlarını inceledik.

Genel izlenimimiz, vakıf üniversitelerinin devlet üniversitelerine göre internet sitelerine daha fazla özen gösterdiği. Ancak fakültelere özel web sayfası hem devlet hem vakıf üniversitelerinde ihmal edilmekte. Çok başarılı örnekler var ancak genel itibarıyla hukuk fakültelerinin internet sayfaları güncel değil, yeterli bilgiden yoksun. Vakıf üniversiteleri, tercih döneminde öğrencilerin kendilerini seçmesi için oldukça çaba gösterirken bazı hukuk fakültelerinin dekan mesajları bulunmamakta, bazı dekan mesajlarının da güncel olmadığı görülmekte.

Dekan mesajı yayımlamayan hukuk fakülteleri:

Vakıf üniversiteleri bünyesindeki hukuk fakültelerinin internet sayfaları incelendiğinde aşağıdaki dört fakültenin dekan mesajlarına yer verilmediği görülmekte:

 • Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Fotoğrafına yer verilen dekanlar:

Fakültenin web sayfasından dekanların mesajının yayımlanması belli kriterlere sahip olması şartıyla önemli. Mesajın, söz konusu dekanın güncel fotoğrafıyla birlikte paylaşılması da samimiyetin ve görünürlüğün iletilmesi açısından son derece gerekli. Önemli bir ayrıntı da sadece Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Ertekin’in mesajının video şeklinde yayımlanması. Aşağıda, mesajıyla birlikte fotoğrafı da yayımlanan dekanları listeledik:

 • Prof. Dr. İsmail KAYAR – Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Aynur YONGALIK – Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Sadi ÇAYCI – Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Ömer ÖZKAN – Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN – İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

En uzun ve en kısa mesajlar:

İnternet, daha kısa ve azın tüketildiği bir mecra artık. Uzun videoların daha az seyredilmesi gibi uzun yazılar da kısalara oranla daha az okunuyor. Hukuk fakültesi dekanlarının mesajlarını da sözcük sayısı açısından inceledik. Sözcük sayısına göre mesajı en uzun ve en kısa dekanlar şu isimler:

 • En uzun dekan mesajı: Prof. Dr. Naim DEMİREL – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili (715 kelime)
 • En kısa dekan mesajı: Prof. Dr. Evgen Gülçin ELÇİN – Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili (135 kelime)

Dekan mesajlarının sözcük yoğunluğu

Peki, bünyelerindeki hukuk fakültelerinin internet sitelerinde dekanlar, hedef kitleye nasıl sesleniyor? Aşağıda, dekanların mesajında yer alan ilk ve son cümlelere yer verdik. Ayrıca tüm mesajda yer alan sözcüklerin yoğunluğunu görselleştirdik. Mesajların orijinaline ve tamamına, dekanların isimlerine eklenen bağlantıyla ulaşmak mümkün.

Prof. Dr. İsmail KAYAR’ın mesajının kelime yoğunluğu

Prof. Dr. İsmail KAYAR – Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Sizin için global, modern, realist ve dinamik bir hukuk eğitimi tasarladık. Geleceğin hukuk dünyasında yer almak için şimdi sıra sizde.

*Kayar’ın mesajında en sık kullanılan kelime: Hukuk

Prof. Dr. Aynur YONGALIK’ın mesajının kelime yoğunluğu

Prof. Dr. Aynur YONGALIK – Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Hukuk, hukukçu olmayanlar için kolay, hukuk eğitimi alanlar için zor bir alandır. Atılım Hukuk Kütüphanesi kapsamında öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik kitaplarımız, süreli yayınlarımız genişletilmeye çalışılmakta, bilgisayar ortamında sunulan hukuk veri tabanları ile ihtiyaçları olan kaynaklara ulaşmaları sağlanmaktadır.

*Yongalık’ın mesajında en sık kullanılan kelime: Hukuk

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU’nun mesajının kelime yoğunluğu

Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Gerçek anlamda bir hukuk devletinin ihtiyaç duyduğu hukukçuları yetiştiriyoruz. Öğrencilerimizin iyi hukukçular olarak yetişip meslek hayatlarında başarılı olduklarını görmekten mutluluk ve kıvanç duyuyoruz.

*Nuhoğlu’nun mesajında en sık kullanılan kelime: Hukuk

Prof. Dr. Sadi ÇAYCI’nın mesajının kelime yoğunluğu

Prof. Dr. Sadi ÇAYCI – Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Hukuk Fakültelerinin temel işlevi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasal düzeninin hukuk yoluyla korunmasının güvencesi olmak üzere, yeterli sayıda ve nitelikli hukukçuların yetiştirilmesidir. İşte bu genel çerçevede, sadece sınav dönemlerinde değil, öğrenim sürenizin tamamında, tüm derslere ve uygulamalı çalışmalara devam ederek ve bilgi, görgü, sorgulama ve muhakeme yeteneğinizi geliştirme ve güçlendirme odaklı olarak, zamanınızı iyi – etkili yöneterek, kararlı, sabırlı ve düzenli bir şekilde çalışmanızı tavsiye ediyor, sağlık, mutluluk ve başarı dileklerimi sunuyorum.

*Çaycı’nın mesajında en sık kullanılan kelime: Hukuk

Prof. Dr. Evgen Gülçin ELÇİN’in mesajının kelime yoğunluğu

Prof. Dr. Evgen Gülçin ELÇİN – Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili

Amacımız, modern yaşamın gereklerini doğru algılayacak, hukuksal kurum ve kuralları farklı boyutlarıyla yorumlayabilecek, hukuk devleti kurallarını ve Cumhuriyet’in temel ilkelerini benimseyerek karşılaşılan hukuksal sorunlara en uygun çözüm yollarını geliştirebilecek, ulusal hukuk sistemimizin yanı sıra, hukukun evrensel kurallarını özümsemiş, yurt içinde veya yurt dışında çeşitli alanlarda görev üstlenebilecek nitelikli hukukçular yetiştirmektir.

*Elçin’in mesajında en sık kullanılan kelimeler: Hukuk, yanı sıra

Prof. Dr. Yücel ERTEKİN – Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Fakültemiz çağdaş ve uluslararası hukuk nosyonunu, öğrencilerimize vermek için çalışmaktadır. Oturmuş tam kadrolu öğretim üyeleri ve pratik çalışmalarıyla biz, müstakbel öğrencileri fakültemize bekliyoruz.

*Ertekin’in mesajı, video mesaj olarak yayımlandığı için kelime analizi yapılmadı.

Prof. Dr. Naim DEMİREL’in mesajındaki kelime yoğunluğu

Prof. Dr. Naim DEMİREL – Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili

İçinden geçtiğimiz süreçte hukuk öğrenimine duyulan ihtiyaç ülkemiz ve geleceği için çok önemli bir noktaya gelmiştir. Öğrencilerimize lisans eğitiminden itibaren uzmanlaşabilecekleri yeni gelişmekte olan alanları göstermek, bu alanlarda sahip olacakları uzmanlıkları ile gerek kamu ve özel sektörde gerek akademik hayatta kendi emsalleri arasından sıyrılarak fark yaratabilmelerini temin etmek Hukuk Fakültemizin temel amaçlarındandır.

*Demirel’in mesajında en sık kullanılan kelime: Hukuk

Prof. Dr. Ömer ÖZKAN’ın mesajındaki kelime yoğunluğu

Prof. Dr. Ömer ÖZKAN – Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Yükseköğretim alanında bugüne kadar gerçekleştirdikleri ile haklı ve başarılı bir yer edinen Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi, çağdaş hukuk eğitiminin uygulandığı, ulusal ve uluslararası alanda saygın, mezunlarının birden fazla yabancı dile hâkim olabildiği, verilen eğitimin kalitesi sebebiyle yabancı ülkelerde doğrudan barolara kabul edilen, kadrosu bakımından en iyi üniversiteler arasında ilk sıralarda yer alan ve gelenlerin ideallerini gerçekleştirdikleri bir konumda bulunmaktadır. Çağdaş bir eğitimde olması gereken düşünce sistemi ve araştırma yöntemleri, hukukla birleşerek geleceğin güçlü hukukçularının yetişmesine hizmet etmektedir.

*Özkan’ın mesajında en sık kullanılan kelime: Hukuk

Prof. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN’ın 277 kelimelik mesajındaki kelime yoğunluğu

Prof. Dr. Yusuf ÇALIŞKAN – İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin hedefi, hukuk ve adalet bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasına hizmet edebilecek, ulusal ve uluslararası hukuk alanındaki gelişmeleri yorumlayıp değerlendirebilecek, fikri bağımsızlığa sahip, çok dilli, küresel rekabet ortamında başarı sağlayabilecek ve Türkiye’yi uluslararası alanda temsil edebilecek hukukçular yetiştirmektedir. Dürüst, adil, çalışkan ve çok yönlü iyi bir hukukçu olmak istiyorsanız, İbn Haldun Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görüşmek üzere.

*Çalışkan’ın mesajında en sık kullanılan kelime: Hukuk

Prof. Dr. Ece GÖZTEPE – İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Dünyadaki en eski bilim dallarından birisi olan hukuk, her toplumda farklı şekillerde gelişmiş olmakla birlikte, toplumlar arasındaki ekonomik, siyasi ve kültürel etkileşimler ortak paydaları çoğaltmış, farklılıkları giderek azaltmıştır. Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yürütülen, Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans programı, Özel Hukuk ve Kamu Hukuku yüksek lisans ve doktora programları ile de hukuk alanındaki akademik çalışmalara katkıda bulunmaktadır.

Prof. Dr. Vahit DOĞAN – İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi, sizlerin gelecekte Adalet Sistemimizin üç “sac ayağı” olan iddia, savunma ve yargı makamlarında görev yapıp, “adalet çarkının dişlileri”nden birisi olacağınızı düşünerek en iyi biçimde hukuk öğrenimi almanız için yapılandırılmış ve organize olmuştur. Adalet gibi yüce bir kavramın uygulamasına en iyi katkıda bulunacağınız temennisiyle, çalışma disiplini altında geçireceğiniz bir hukuk öğrenim hayatı ve üstün başarılar dilerim.

Prof. Dr. Turgut TARHANLI – İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili

Hukuk eğitimi, yüzyıllara varan gelenekleri olan bir eğitim dalıdır; ve bu, bugün de tüm dünyada sürdürülür. BİLGİ Hukuk Fakültesi, Avrupa (Erasmus) ve ABD’nin önde gelen üniversiteleri ile imzaladığı onlarca değişim anlaşmaları sayesinde, öğrencilerinin hukuki bilgilerini uluslararası zeminde de sınamaları olanağını çok önemli bulmaktadır. İlaveten, BİLGİ’nin, Laureate Uluslararası Üniversiteler Ağı’nın bir üyesi olmasıyla, bu olanak dört kıtaya yayılmış bir uluslararası bilgi ve deneyim kapısının açılması anlamına gelmiştir.

Prof. Dr. Dr. h.c.mult. Bahri ÖZTÜRK – İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Öncelikle Hukuk Fakültesi’ne kaydınızı yaptırarak hak ve adalet mesleğine yönelik eğitimin ilk adımlarını atmanız nedeniyle sizleri yürekten kutluyorum. Hukuk Fakültemizde geçireceğiniz eğitim süreci boyunca engin başarılar diler ve hepinize ülkeye yararlı hukukçular olacağınız inancıyla en iyi dileklerimi sunarım.

Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN – İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Hukuk Fakültesi, gerek bireyler gerekse bireylerle kamu otoritesi arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen kuralları, bu kuralların dayandığı hukuki ve felsefi temelleri öğreten, öğrenciye hukuk kurallarının uygulama mantığını ve becerisini kazandıran bir fakültedir. Her biri donanımlı birer hukukçu olarak çalışma hayatına atılan ilk mezunlarımızın hukuk dünyasında fakültemizi her platformda en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyoruz.

Prof. Dr. Serap Keskin KİRİZOĞLU – İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin temel amacı; adalet, özgürlük, demokrasi ve insan hakları gibi kavramları içselleştirmiş, hukukun üstünlüğüne inanan, birden çok dile, kültüre ve hukuk sistemine hâkim, alanında uzman, entelektüel birikimi ile kendisini ortaya koyabilen yaratıcı hukukçular yetiştirmektir. Üniversitemiz bünyesinde günümüz koşulları ve Türkiye’nin Asya ülkeleriyle olan iktisadi ve siyasi ilişkileri dikkate alınarak İngilizce dışında ikinci bir yabancı dil öğrenme imkânı tanınmakta, bu kapsamda öğrencilerimizin seçimlik olarak dört sene boyunca devam eden Çince, Rusça, Arapça veya Almanca dillerini öğrenmeleri ve mezun olduklarında birden çok yabancı dil bilen kalifiye hukukçular olmalarına olanak sağlanmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa ATEŞ – İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Hukuk Fakültemizin amacı, öğrencilerine hukukî düşünme ve muhakeme yeteneğini, mevcut ve muhtemel meselelere âdil çözümler üretebilme kabiliyetini ve topluma hizmet bilincini kazandırmaktır. Bu imkân ve kaynakları paylaşmanın mutluluğunu birlikte yaşamak için tercihinizi bizden yana kullanın istiyoruz.

Prof. Dr. Mahmut KOCA İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili

İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin hedefi, değişen ve gelişen toplumsal ihtiyaçları da gözeterek, geleceğin adil, bilgili, yaratıcı ve çok yönlü hukukçularını yetiştirmek ve bu konuda ülkemizin küresel ölçekteki yerini daha yukarılara taşımaktır. Fakültemiz; öğrencilerinin dört yıllık lisans eğitiminin her aşamasında, yurt içi ve yurt dışındaki önemli kurumlarla tanışmalarını ve oralarda staj yapabilmelerini sağlayacak imkanlar sunmaktadır.

Prof. Dr. Yücel OĞURLU – İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Hukuk Fakültelerindeki eğitim ve öğretimin ana konusu insan hak ve özgürlüklerini evrensel boyutlarda araştırma, inceleme ve bu özgürlüklerin düzenlenmesindeki sınırları öğretmedir. Hukuk Fakültemizin amacı, bir yandan ulusal ve uluslararası düzeyde donanımlı hukukçu yetiştirmek, diğer yandan ise, inceleme ve araştırmaları ile hukukumuzun gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

Prof. Dr. Celal ERBAY – İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Sürekli okuma ve araştırmayı göze alarak iyi bir hukukçu olma idealiyle Fakültemizi tercih eden siz değerli öğrencilerimizi kutluyorum. Özellikle şu durumu bilmenizi istiyorum; gerek Eğitim Öğretimdeki ciddiyetimiz gerekse pratiğe yönelik gayretlerimiz sonucu 2014-2015 yılından bu yana vermiş olduğumuz mezunlarımız bizi gururlandıracak şekilde Hakimlik Savcılık sınavlarında üstün başarı göstermişlerdir. Bu da Fakültemizin Hukuk Eğitimindeki farkındalığının açık delilidir. Darısı sizlerin başına.

Prof. Dr. Çiğdem KENTMEN ÇİN – İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili

Bakanlar Kurulu’nun 12.07.2010 tarihli ve 2010/723 sayılı kararı ile kurulan İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Mayıs-2012’de öğretime başlama izni verilmiştir. Dileğimiz hedefleri yüksek, kendini sürekli geliştiren, Dünya standartlarına ulaşma amacı ile araştıran, sorgulayan hukukçular olarak meslek hayatınızda büyük başarılara imza atmanızdır.

Prof. Dr. Turgut Bayazıt KATOĞLU – Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Hukuk kurallarının varlığı ve hukukun üstünlüğü ilkesi hukuk devleti olmanın vazgeçilmez öğelerindendir. Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi, hukuk eğitiminde en yüksek eğitim standartlarına ulaşmayı ve bu yolda çağdaş, en az bir yabancı dili mesleki anlamda kullanabilen, hem ulusal hem de yabancı hukuk dallarında bilgili hukukçular yetiştirmeyi kendine hedef olarak belirlemiştir.

Prof. Dr. Bertil Emrah Oder – Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2003 yılında kuruldu. Ancak kısa sürede, hem hukuk öğretimi hem de hukuk alanındaki bilimsel araştırmalarda uluslararası tanınmışlığa sahip kurumlardan biri hale geldi. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nin ulusal ve uluslararası alanda edindiği haklı yeri pekiştirdiğini gözlemlemekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bu değeri sürdürülebilir kılmak için çok çalışmaya devam edeceğiz. Hukukun, toplumsal gelişme ve daha adil bir dünya için taşıdığı değere duyduğumuz inançla…

Prof. Dr. Bayram SADE – KTO Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Vekili

Hukuk Fakültesi mezunlarının iş alanları oldukça geniştir. İlk mezunlarını 2013-2014 öğretim yılında veren fakültemizden 60 öğrenci, 2014-2015 öğretim yılında 101 öğrenci ve 2015-2016 öğretim yılında 171 öğrenci mezun olarak iş hayatına atılmıştır.

Prof. Dr. Yusuf AKSAR – İstanbul Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Ulusal ve uluslararası düzeyde, hukuk bilimi ile donanımlı nitelikli hukukçular yetiştirmeyi hedef edinen Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1997’de kurulmuştur. % 30 İngilizce öğrenim programıyla diğer ülke hukuk fakülteleri ile entegre olan Fakültemiz, bu yönüyle de öne çıkmaktadır.

Prof. Dr. Havva KARAGÖZ – MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

İnsana ve özellikle özgürlük, eşitlik, adalet gibi temel değerlere doğrudan etki eden meslekler, özellikle ‘etik’ değerlerle yakından ilgilidir ve bu tür mesleklerin eğitiminde ‘etik’ değerlerin gözetilmesi özel bir önem taşır. Kaliteli, nitelikli ve saygın bir hukuk eğitimi almayı; nitelikli, adaletli ve hakkaniyet değerlerine saygılı hukukçu olmayı arzu eden tüm öğrencilerimizi Fakültemize davet ediyoruz.

Prof. Dr. Dr. h. c. Yener ÜNVER – Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 07.01.2011 tarihinde, 2809 sayılı Kanunun ek 30. maddesine göre 2011/1315 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş, gerek kuruluş tarihi gerekse dinamik ve etkin öğretim üyeleriyle oldukça genç bir hukuk fakültesidir. Sevgili öğrencilerimize, şahsım, mensubu olmak ayrıcalığını yaşadığım Özyeğin Bilim Ailesi ve fakültemiz öğretim üyeleri adına, hoş geldiniz diyor, öğretim ve eğitim, mesleki ve özel yaşamlarında başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum.

Prof. Dr. Çiğdem KIRCA – TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Hukuk, toplum düzenini ve adaleti sağlamak için toplumların oluştuğu andan itibaren var olan (ubi sociatas, ubi ius), uyulmadığı takdirde o toplumda kabul edilen otoritenin uygulayacağı yaptırımlarla güçlendirilmiş bulunan, sistemli ilkeler ve kurallar bütünüdür. Bir taraftan fakültemizin Türk hukuk fakülteleri arasında en az öğrenci alan fakültelerin başında gelmesi, diğer taraftan dinamik eğitim kadromuz, uzmanlaşmaya ve uygulamaya yönelik programımız, öğrencilerimize hukuk sistemlerine bütünsel bakma yanında, somut olaya hukuk normunu uygularken analitik düşünme ve hukuki değerlendirme yeteneğini kazandırmaktadır.

Prof. Dr. Sultan Tahmazoğlu Üzeltürk – Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Yükseköğretim alanında bugüne kadar gerçekleştirdikleri ile haklı ve başarılı bir yer edinen Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, çağdaş hukuk eğitiminin uygulandığı, ulusal ve uluslararası alanda saygın, mezunlarının birden fazla yabancı dile hâkim olabildiği, verilen eğitimin kalitesi sebebiyle yabancı ülkelerde doğrudan barolara kabul edilen, kadrosu bakımından en iyi üniversiteler arasında ilk sıralarda yer alan ve gelenlerin ideallerini gerçekleştirdikleri bir konumda bulunmaktadır. Öğrenmenin, araştırmanın, Dünya’ya açılmanın tadına varmak ve hep birlikte daha güzel şeyler yapmak üzere…

Bu içerik, diğer hukuk fakültelerinin eklenmesiyle güncellenmeye devam etmektedir.