Hukuk Gündemi 2021/47

22-28 Kasım haftası hukuk dünyasında öne çıkan gelişmeleri derlediğimiz Hukuk Gündemi listesi yayında.

#22Kasım Pazartesi

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yürütülen “Hükümlülerin Rehabilitasyonu Amacıyla Ormancılık Faaliyetlerinde Çalıştırılmalarına Dair İşbirliği Protokolü”nün imza töreninde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Açık ceza infaz kurumuna ayrılmış hükümlüler, ceza infaz kurumu dışında başka bir kamu kurumunda çalışarak ve o kurumun tesislerinde kalarak cezalarını tamamlayabilecek.

#23Kasım Salı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameyle görevden uzaklaştırılan 427 hâkim ve savcı tarafından açılan davalarda özgürlük ve güvenlik hakkı ihlaline hükmetti.

Adalet Bakanlığı personelleri tarafından geliştirilerek yenilenen Yeni Adli Sicil Bilişim Sistemi (ASBS) üzerinden sabıka kaydının alınabileceği dil sayısı 20 Kasım itibarıyla 18’e yükseldi.

#24Kasım Çarşamba

Adalet Bakanlığınca yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan ve yargı reformunun beşinci paketi olarak bilinen “İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşların 2022 bütçesi görüşmelerinde konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: Hukuk devletinde, yargının yegane ideolojisi vardır, o da adalettir. Emir alacağı tek yer vardır; anayasadır, kanunlardır, hukuktur. Yargı ele geçirilecek bir mevzi değil, asla el değmeyecek bir mercidir.

#25Kasım Perşembe

Adalet Bakanlığı’nın 2022 bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Gül: Ben yargının başı değilim. Anayasadan, kanunlardan almadığım hiçbir yetkiyi kullanmam ve söylemem. Yargı bağımsızlığı diyoruz, yürütmenin mensubu olarak, kabine üyesi olarak bir bakandan dosyalarla, savcının vermesi gereken kararla, mahkemenin vermesi gereken kararla ilgili ‘Niçin sessiz kalıyorsunuz, niçin dava açmıyorsunuz, niçin bu davayı böyle bitirmiyorsunuz?’ şeklinde birtakım sorulara muhatap olduk. Adalet Bakanı olarak biz yürütmenin parçasıyız ve yürütmenin içerisinde kalmaya devam edeceğiz.

Ceza Muhakemesi Kanunu Gereğince Görevlendirilen Müdafi ve Vekillere Yapılacak Ödemelere İlişkin 2022 Yılı Tarifesi Resmî Gazete’de yayımlandı. 1 Ocak’tan itibaren, soruşturma evresinde takip edilen işler için tarife 649 TL, ağır cezalık davalar için 1997 TL ödenecek.

Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında hazırlanan İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. 

Dikmen Hakimevi’nde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi 2021 Yılı 15. Toplantısı’na katılan Bakan Gül: Kadına karşı şiddeti amasız fakatsız lanetliyor ve reddediyoruz. Sadece şiddeti değil şiddeti meşru göstermeye çalışan her davranışın her refleksin de karşısındayız ve en güçlü şekilde karşı durmaya devam edeceğiz.

#26Kasım Cuma

Avukat Havvanur Yurtsever‘in Hâkimler ve Savcılar Kurulu üyeliğine seçildiği, 1313 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kurulu Üyeliğine Yapılan Seçime Dair Karar, 26 Kasım 2021 Tarihli ve 31671 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararın (Karar Sayısı: 4862) 26 Kasım 2021 Tarihli ve 31671 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte 1 Aralık 2021 tarihinden itibaren 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yer alan adli yardım ve adli müzaheret hükümleri kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV oranı yüzde 18’den yüzde %8’e düşürülecek.

İstanbul Barosunca 07.11.2020 gün ve 31297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Barolar Birliği Adli Yardım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin bazı maddelerinin iptali ile yürütmesinin durdurulması istemli olarak Danıştay’da açılan dava sonucu avukata ölçüsüz yük getiren TBB Adli Yardım Yönetmeliğinin yürütmesi durduruldu.

Adalet Bakanlığı, Alternatif Çözümler Daire Başkanlığın tarafından yapılan uzlaştırmacı sınavında başarılı olanların sisteme eklenmesiyle uzlaştırmacı sayısının 32 bin bin 569’a yükseldiğini açıkladı.