Hukuk Lisans Öğrencileri Sempozyumu 2

Düzenleyen:

Bu yıl ikincisi yapılacak Hukuk Lisans Öğrencileri Sempozyumu, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

23 Aralık Pazartesi, Saat 09.30 – 14.45

Yer:

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Sıraselviler Cad. No 65 Beyoğlu İstanbul

Konuşmacılar:

 • Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Sinem Aydın
 • Muhammed Emin Zonturoğlu (İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Fadime Dilek Yavuz (Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Kürşat Üçüncü (Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Elif Yavuz
 • Anıl Kurt (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Elif Mat (Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Görkem Dizarlı (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Öztezel
 • Gülşen Başarır (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Remzi Çağrı Uzun (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi D. Celaleddin Kavas
 • Ahsen Alparslan (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • Fatma Kara (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
 • İrem Özdemir (Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi)
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • Aile Konutu
 • Çocuğun Ortak Velayeti
 • Yoksulluk Nafakasında Süresizlik
 • Bir Yasa Boşluğu: Culpa in Contrahendo
 • Sebebi Gösterilmeden Borç Tanınması (Soyut Borç İkrarı)
 • Ticari İşletmenin Devri ve Rehni
 • Cinsel Yönelim ve Cinsel Kimlik Temelli Şiddetin Hukuki Açıdan Değerlendirilmesi
 • Yüksek Mahkeme Kararları Işığında Kışkırtıcı Ajan Ve Hukuk Devleti
 • AİHM Kararlarında İfade Özgürlüğü
 • Sosyal Medya ve Yayın Platformlarında İfade Özgürlüğü
 • AYM ve Yargıtay Kararları Doğrultusunda Basın ve İfade Özgürlüğü

Etkinlik ayrıntıları:

 • Etkinliğe katılım ücretsizdir.
 • Sertifika / Katılım belgesi verilmemekte.

İletişim:

 • ozgesener@beykent.edu.tr

Sempozyum Programı