Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi Sempozyumu 3: Ceza Genel Kurulu Kararları

Sempozyum, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir. Zoom Yayını | Toplantı ID: 819 3348 0660 Şifre: 174878