İcra İflas Hukuku

Seminer, Türkiye Barolar Birliği ve Batman Barosu tarafından düzenlenmektedir.