İnternet Çağında Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Sempozyumu

Düzenleyen:

İnternet Çağında Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması Sempozyumu, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru hakkının tanınmasının 8. yıl dönümü vesilesiyle Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

23 Eylül Çarşamba – Saat: 10.30

Yer/Canlı Yayın:

Sempozyum Konuları:

 • İnternete Erişim ve İfade Özgürlüğü
  • Temel Hakların Korunması Bağlamında İnternet Aktörlerinin Sorumlulukları
  • İnsan Hakları Ekseninde İnternetin Kontrolü ve Hukuki Sorumluluk Rejimi
  • İnternete Erişimin Engellenmesi Uygulaması Hakkında Anayasa Mahkemesi İçtihadı
 • İnternet ve Kişisel Verilerin Korunması
  • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması
  • Veri Temelli Ekonomi Çağında Bir Temel Hak Olarak Kişisel Verilerin Korunması
  • Kişisel Verilerin Korunmasını İsteme Hakkına İlişkin Anayasal Güvence ve İlkeler
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konuşmacılar:

 • Zühtü Arslan – Anayasa Mahkemesi Başkanı
 • Doç. Dr. İbrahim Şahbaz – Yargıtay 4. Ceza Dairesi Başkanı
 • Bahadır Aziz Sakin – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu İnternet Daire Başkanı
 • Dr. Mehmet Bedii Kaya – İstanbul Bilgi Üniversitesi Bilişim ve Teknoloji Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Ceren Sedef Eren – Anayasa Mahkemesi Raportörü
 • Doç. Dr. Selami Demirkol – Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Üyesi
 • Prof. Dr. Faruk Bilir – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
 • Doç. Dr. Mesut Serdar Çekin – Türk Alman Üniversitesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi
 • Özgür Duman – Anayasa Mahkemesi Raportörü
 • Kadir Özkaya – Anayasa Mahkemesi Başkanvekili

Sempozyum Programı: