10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali için Tebliğ Çağrısı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 20-26 Kasım 2020 tarihleri arasında onuncusu düzenlenecek Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Programında sunum yapmak isteyenler için tebliğ çağrısında bulunuldu. 2011 yılında “Herkes için Adalet” düşüncesiyle başlatılan Suç ve Ceza Film Festivali’nin bu yıl ki akademik program teması “Ben Masumum” olarak belirlendi. Tebliğler için belirlenen 20 alt başlık önerisi şu şekilde:

 • Beyan delili toplanmasında konuşmama hakkı 
 • Belge delili ve kişinin kendisini suçlamaya zorlanamama hakkı 
 • Suçsuzluk karinesi ve ihtiyari ceza adaleti ( özellikle pazarlık usulleri) 
 • Suçsuzluk karinesi ve savunma hakkı 
 • Müdafiin korunması (ve yarı müdafiin) 
 • Üçüncü kişilerin korunması 
 • Suçsuzluk karinesi, temel haklar ve yeni müdahaleci soruşturmalarla çakışması
 • İdari usullerde suçsuzluk karinesi (potansiyel olarak bir ceza yargılamasının başlatılmasına öncülük edebilecek)
 • Önleyici usullerde suçsuzluk karinesi
 • Pandemi döneminde adil yargılanma hakkı
 • Ailenin korunması, ev içi ve kadına karşı şiddetin önlenmesi bakımından adil yargılanma hakkı
 • AİHS bağlamında makul sürede yargılanma hakkı
 • Basının ve Sosyal Medyanın Adil Yargılama Hakkına Yaklaşımı ve Etkisi
 • Ağır (örgütlü) suçlar ve terör suçlarında özel hükümler
 • Dijital çağda suçsuzluk karinesi
 • Sınıraşan ceza adaletinde suçsuzluk karinesi Özel yaşama saygı ve masumiyet karinesi
 • Basın Özgürlüğü Karşısında Masumiyet Karinesini Koruyucu önlemler
 • Koruma Tedbirleri Karşısında Masumiyet Karinesi
 • Masumiyet İlkesi Bağlamında Hapishanelerde Tek Tip Elbise Uygulaması
 • İnfaz sonrası Onurlu Bir Birey Olarak Topluma Katılma Hakkı: Yaşam Boyu Hak Yoksunlukları
 • Ayrımcılık ve Masumiyet Karinesi: Toplumsal Önyargılar
 • Yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı ilişkisi
 • Olağanüstü dönemlerde adil yargılanma hakkı
 • Adil yargılanma hakkı kapsamında sanığın hakları
 • Adil Yargılanma Hakkı ve Silahların Eşitliği
 • İdari yargı ve adil yargılanma hakkı

10. Uluslararası Suç ve Ceza Film Festivali Akademik Programında sunum yapmak isteyenlerin konu başlığı ve tebliğ özetlerini (100-200 kelime arası) ve İngilizce özetli (Genişletilmiş özet-extended abstract- 600-800 kelime arası) tebliğ metinlerini Türkçe veya İngilizce olarak 15 Ekim 2020 tarihine kadar icapff@istanbul.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir.

10.-uscff-teblig-cagrisi_637360248488092821