İstanbul Barosu, Şiddet Mağduru Kadınların Adalete Erişiminde Temel İlkeler Şartı’nı Onayladı

İstanbul Barosu, kurumsal üyesi olduğu Uluslararası Avukatlar Birliği (UIA) bünyesindeki Kadın Komitesi’nin 8 Mart 2022 Dünya Kadınlar Günü’nde Fransa Ulusal Barolar Konseyi (CNB) ile ortaklaşa kabul ettikleri “Şiddet Mağduru Kadınların Adalete Erişiminde Temel İlkeler Şartı”nı imzaladı. Baro, söz konusu gelişmeyi,“demokrasi ve insan hakları belgesi olan”, “şiddete uğrayan kadının yasal güvencesi” niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi yineleyerek, kadına yönelik ve aile içi şiddet ile mücadelede kararlılığımızın bir göstergesi olarak UIA ve Fransa Ulusal Barolar Konseyi tarafından kabul edilen “Şiddet Mağduru Kadınların Adalete Erişiminde Temel İlkeler Şartı”nı imzaladığımızı ve onayladığımızı, bu Şart’ta barolar için düzenlenen görev ve sorumlulukların, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Adli Yardım Büroları aracılığıyla hassasiyetle takipçisi olacağımızı bilgilerinize sunarız, sözleriyle duyurdu.

İstanbul Barosundan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

İstanbul Barosu’nun ‘kurumsal üye’ statüsünde üye olduğu Uluslararası Avukatlar Birliği’nin, kadına yönelik şiddet ile mücadelede kararlılığını ifade etmek ve kadına yönelik şiddet mağdurları için, baroların etkin ve somut desteği ile gerekli tedbirlerin alınabilmesi ve şiddet mağdurlarının haklarının  korunması için kabul ettiği 14 maddeden oluşan Şiddet Mağduru Kadınların Adalete Erişiminde Temel İlkeler Şartı, barolara ve avukatlara özellikle “korumaya ve adli yardıma ihtiyaç duyan şiddet mağduru kadınların yanında olmaları ve şiddet mağduru bu kadınların ücretsiz adli hizmetlere ve adli yardıma etkin bir biçimde erişimini sağlanması” noktalarında merkezi bir rol oynamaları çağrısında bulunmaktadır.

Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin (İstanbul Sözleşmesi) amaçladığı;

-kadınları her türlü şiddete karşı korumak ve kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti önlemek, kovuşturmak ve ortadan kaldırmak,

-kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin tüm mağdurlarının korunması ve bunlara yardım edilmesi için kapsamlı bir çerçeve, politika ve tedbirler tasarlamak,

-kadına karşı şiddeti ve aile içi şiddeti ortadan kaldırma amacıyla uluslararası işbirliğini yaygınlaştırmak, kadına karşı şiddet ve aile içi şiddetin ortadan kaldırılması için bütüncül bir yaklaşımın benimsenmesi maksadıyla kuruluşların ve kolluk kuvvetleri birimlerinin birbiriyle etkili bir biçimde işbirliği yapmalarına destek ve yardım sağlamak temelinde aslen İstanbul Sözleşmesi’ni onaylayan üye devletlere ve hükümetlere verilen ödev ve sorumluluklara duyarlılıkla yaklaşan UIA üyesi baroların imzasına sunulan bu belge ile baroların kadına yönelik şiddetin önlenmesinde alması gereken sorumlulukların altı çizilmiştir.

İstanbul Barosu için bir “demokrasi ve insan hakları belgesi olan”, “şiddete uğrayan kadının yasal güvencesi” niteliğindeki İstanbul Sözleşmesi’nden hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimizi yineleyerek, kadına yönelik ve aile içi şiddet ile mücadelede kararlılığımızın bir göstergesi olarak UIA ve Fransa Ulusal Barolar Konseyi tarafından kabul edilen “Şiddet Mağduru Kadınların Adalete Erişiminde Temel İlkeler Şartı”nı imzaladığımızı ve onayladığımızı, bu Şart’ta barolar için düzenlenen görev ve sorumlulukların, İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi ve Adli Yardım Büroları aracılığıyla hassasiyetle takipçisi olacağımızı bilgilerinize sunarız.

UIA Şiddet Mağduru Kadınların Adalete Erişiminde Temel İlkeler Şartı imzacı barolarının listesine UIA web sitesinden ulaşılabilmektedir.

UIA Şiddet Mağduru Kadınların Adalete Erişiminde Temel İlkeler Şartı

UIA_SIDDET_MAGDURU_KADINLARIN_ADALETE_ERISIMINDE_TEMEL_ILKELER_SARTI

Haber kaynak