İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Burs Ücretleri

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2015 LYS sonrası fakültelerini tercih eden öğrencilere verilecek başarı burslarının ne kadar olacağını açıkladı.

Türkiye’nin en köklü ve kaliteli hukuk fakültelerinden biri olan İstanbul Ü. Hukuk Fakültesinin öğrencilere vereceği başarı burs ücretini 600 TL olarak belirledi. Ayrıca fakülte başlangıç desteğini de en düşük 1.600 TL ile en yüksek 1.850 TL olarak açıkladı.

Buna göre 2015 LYS’de Türkiye sıralamasında ilk bine girip de İstanbul Ü. Hukuk Fakültesini tercih edecek öğrencilere aşağıda belirtilen iki şekilde ve aynı anda maddi destek sağlanacak.

1-) Vedat Ardahan Vakfından; eğitim süreleri boyunca başarılarının devamı halinde 600 TL başarı bursu, (Ekim-Haziran/9 Ay)

2-) Tinçel Kültür Vakfından bir defalık 1.850 TL başlangıç desteği. Birinci sınıftan sonra başarıları devam edenlere her dönem için 800 TL kitap yardımı. (Bu miktar günün koşullarına göre her eğitim ve öğretim yılı başında artırılmaktadır.)

Ayrıca 2015 LYS’de Türkiye sıralamasında ilk bin ve bin beş yüz arasına girip de İstanbul Ü. Hukuk Fakültesini tercih edecek öğrencilere;

1-) Tinçel Kültür Vakfından bir seferlik 1.600 TL başlangıç desteği,

2-) Bu öğrencilerin ihtiyaç sahibi olmaları halinde Hukuk Fakültesi Dekanlığı bünyesindeki Vakıflardan süreli burs alma hakları saklıdır.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinin konuyla ilgili açıklaması ilgili bağlantıdan incelenebilir.