İzmir Barosu İş Hukuku Günleri 6

Düzenleyen:

“İş Hukuku Günleri”nin 6.sı İzmir Barosu tarafından düzenleniyor.

Tarih:

26 – 27 Mayıs 2017; Saat: 10.00 – 16.00

Yer:

İzmir Barosu Konferans Salonu, Alsancak

Konuşmacılar:

 • Av. Aydın Özcan – İzmir Barosu Başkanı
 • Av. Gonca Arkoç – İzmir Barosu Yönetim Kurulu Üyesi
 • Yrd. Doç. Dr. K. Ahmet Sevimli – Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Yrd. Doç. Dr. Sezgi Öktem Songu – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Serpil Özgenç – Emekli Yargıtay Onursal Daire Başkanı
 • Prof. Dr. Melda Sur – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Şükran Ertürk – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Mustafa Alp – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Arş. Gör. Dr. Pelin Tuaç – Dokuz Eylül Üniversitesi İİBF
 • Yrd. Doç. Dr. Alp Limoncuoğlu – İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Osman Güven Çankaya – Emekli Yargıtay Onursal Daire Başkanı
 • Hakim Ayşe Yeşim Akçelik – BAM Hukuk Dairesi Başkanı
 • Doç. Dr. Mine Akkan – Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Konular:

 • İşçinin kişisel verilerinin korunması hakkı
 • İş yerinde elektronik gözetleme
 • İş ilişkisinde eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağı
 • Mobbing
 • İş hukuku ve idare hukukunda annenin doğum izni
 • Yeni mevzuata göre yabancıların çalışma izni
 • İş mahkemesi kanunu tasarısı ve zorunlu arabuluculuk
 • İş mahkemesi kararlarına karşı istinaf kanun yolu

İki günlük program ayrıntıları