Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsmanlık) 2021 Raporu

T.C. Kamu Denetçiliği Kurumu 2021 Yıllık Raporunu yayımladı. 560 sayfa, 12 bölümden oluşan raporda dokuz yıllık Ombudsmanlık kurumu tarihinde toplam 189 bin 595 şikayet başvurusu yapıldığı, bu başvuruların 18 bin 843’ünün 2021 yılına ait olduğu belirtiliyor. Ayrıca Kurum’a yapılan başvuruların yüzde 95’inin internet sitesi üzerinden yapıldığı bilgisi paylaşılıyor.

2020 yılından devreden 2 bin 939 dosyayla birlikte 2021’de toplam 21 bin 782 şikayet başvurusuna ulaşıldığı, bunların 19 bin 740’ının sonuçlandırıldığı bilgisinin paylaşıldığı raporda 3 bin 160 başvurunun dostane yollarla çözüldüğü bilgisine yer verilmekte.

Tavsiye Kararlarında Artış

Rapora göre Kurum 2013 – 2017 yıllarında toplam 792, 2018 yılında 946, 2019 yılında bin 270, 2020 yılında 68 bin 128, 2021’deyse bin 201 tavsiye kararı verirdi. Kurum’un tavsiye kısmen tavsiye kararlarıysa 2020’de 704, 2021’de 403 olarak gerçekleşti. Karar türlerinde en büyük paysa yüzde 38,94’le “Gönderme Kararı”na ait.

2021 yılında Kamu Denetçiliği Kurumundan talepte bulunan kişilerle yüz yüze veya telefonla gerçekleştirilen toplam 125 bin 28 görüşme sonucunda da kurum tarafından hukuki yardımda bulunuldu ve kendilerine yol gösterildi.

Ombudsman’a En Çok 25-34 Yaş Arasındakiler Başvurdu

Raporda yer verilen genel istatistiklere göre Kurum, faaliyete başladığı 2013 yılından bu yana 90 bin 209 başvuru sayısıyla en fazla 2020 yılında şikayet başvurusu aldı. 2020 yılındaki bu hızlı artışta salgın sürecinin etkili olduğu görüşü raporda belirtilmekte.

Raporda paylaşılan verilerde yapılan başvuruların yaş gruplarına dağılımı bilgisine de yer verilmekte. Buna göre Kamu Denetçiliği Kurumuna 2021 yılında gelen başvuruların büyük çoğunluğu 25 – 34 yaş aralığındaki vatandaşlar tarafından yapıldı. Gelen şikayetlerde en az paysa 18-24 yaş aralığına ait.

Erkekler Ombudsman’a Daha Çok Başvuruyor

Ombudsmanlık 2021 Yıllık Raporunda gelen şikayetlerin cinsiyet dağılımları da verilmekte. Rapora göre 2021 yılında gerçek kişilerden gelen 18 bin 526 şikayet başvurusunun 13 bin 914’ü erkekler tarafından yapıldı.

En Fazla Şikayet Kamu Personel Rejimi, En Az Şikayet Kadın Haklarıyla İlgili

Kamu Denetçiliği Kurumuna 2021 yılında yapılan şikayet başvurularının konulara göre dağılımına bakıldığında en büyük payın yüzde 20,36 ile kamu personel rejimine ait olduğu, onu yüzde 19,24’le adaleti millî savunma ve güvenlik konularının takip ettiği görülmekte. Paylaşılan istatistiklerde Kurum’a en az kadın hakları konusunda şikayet geldiği bilgisine yer verilmekte.

Adalet Bakanlığı, Şikayetlerde İlk Sırada

Kamu Denetçiliği Kurumuna idareler bazında gelen şikayetlerde yüzde 13,63’lük pay Adalet Bakanlığına yönelik. 2021 yılında Adalet Bakanlığıyla ilgili 2 bin 568 şikayet başvurusunda bulunuldu. Başvuru sayısında Adalet Bakanlığını, mahalli idareler takip etmekte.

2021 yılında 21 bin 782 başvurudan 9 bin 740’ını sonuçlandıran Kamu Denetçiliği Kurumu, incelemesi devam eden 2 bin 42 dosyayı da 2022 yılına devretti. Söz konusu raporun tamamını aşağıdan inceleyebilirsiniz.