Kamu Görevlilerinin Cezai–İdari–Mali Sorumlulukları İhale ve Sözleşme Yönetiminde – Mesut Erol, Nurdoğan Ünal, Ramazan Erol

İhale hukuku kapsamında iki tür ihale mevzuatı bulunmaktadır. Bunlar çok basit tanımlamalarla, kamunun gelir elde edilmesine yönelik ihalelerini ve sözleşme yönetimini düzenleyen 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile kamunun gider yapılmasına yönelik ihalelerini düzenleyen 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile sözleşme yönetimini düzenleyen 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunudur.

İki ihale mevzuatı pek çok idareyi doğrudan ilgilendirmekte ve gerek ihale gerekse sözleşme yönetimi sürecinde çok sayıda kişi görev yapmaktadır.

Günümüzde görevlilerin en fazla çekindiği konuların başında gelen ihale ve sözleşme yönetimine ilişkin işlemlerde bazen bilmeden bir takım yanlışlıklar yapılabilmektedir.

İhale ve sözleşme yönetiminde geçekleştirilen ve ihale mevzuatına aykırılık teşkil eden bazı fiil ve eylemler suç konusu teşkil etmekte ve görevliler bu kapsamda ceza yargılamasına tabi tutulmaktadır. Bir kısım fiil ve eylemlerin konusu suç olmadığından ceza yargılaması yapılmasa dahi idari sorumluluk nedeniyle disiplin suçu ve disiplin cezasının konusunu oluşturmakta pek çok işlemlerde de kamu zararına neden olunabilmekte ve ilgililerin mali sorumluluğu gündeme gelmektedir.

Bu çalışmanın amacı, ihale ve sözleşme sürecinin herhangi bir aşamasında görev alanların cezai, idari ve mali sorumluluklarının nereden hangi mevzuattan kaynaklandığı, hangi tür fiil ve eylemlerin suç teşkil ettiği ve bu nedenle karşı karşıya kalacakları cezalar ve nitelikleri, sorumluların hakları, itiraz süreleri ve mercileri, soruşturma yöntemleri, memuriyete engel cezalar, kamu ve devlet ihale hukuku temel alınmak suretiyle yargı kararlarından da istifade edilmek suretiyle açıklanarak bu sayede ihale ve sözleşme yönetimi süreçlerinde görev alanların faydalanabileceği bir eser ortaya çıkarmaktır.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Mesut EROL, Nurdoğan ÜNAL, Ramazan EROL
Yayınevi: Seçkin Yayıncılık
ISBN: 978-975-023-361-6
Baskı tarihi: 2015-Temmuz
Cilt: Karton Kapaklı
Boyut: 16 x 24 cm
Sayfa Sayısı: 443

61-1438704484

İÇİNDEKİLER

 • İhale Hukuku Temel Bilgiler
 • İhale ve Sözleşme Yönetimi Sürecinde Görev Alanların Sorumlulukları
 • İhale ve Sözleşme Yönetimi Sürecinde Görev Alanlar
 • İhaleye Fesat Karıştırma
 • Edimin İfasına Fesat Karıştırma
 • Görevi Kötüye Kullanma
 • 4483 Sayılı Kanun ve Soruşturma Yöntemi
 • Disiplin Suç ve Cezaları
 • Memuriyete Engel Cezalar
 • Kamu Zararı
 • Kamu Zararı Tahsil Yöntemleri
 • Sayıştay Yargısı
 • Emsal Yargı Kararları