Kira Tespit ve Tahliye Davaları

Etkinlik, Türkiye Barolar Birliği ve Karabük Barosu tarafından düzenlenmektedir.