Kıymetli Evrak Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar – Yalova Üniversitesi Hukuk Topluluğu

14 Mart 2017 tarihinde süresi dolan Yılın Hukuk Projesi ödüllerine gelen başvurular arasından ön elemeyi geçen yedinci proje Yalova Üniversitesi Hukuk Topluluğu tarafından düzenlenen “Kıymetli Evrak Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar” konferansı.

Projenin özeti:

“Kıymetli Evrak Hukukunda Güncel Gelişmeler ve Sorunlar” konulu etkinlik Yalova Üniversitesi Merkez Yerleşke Konferans Salonunda 27 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Prof. Dr. Abuzer KENDİGELEN’in konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren “6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu” ile “6762 sayılı Ticaret Kanunu” döneminde özellikle kıymetli evraklardaki sorunların ne derece çözüldüğü ve ne gibi yeni sorunların ortaya çıktığı ele alındı.

Bu proje “Yılın Hukuk Projesi” ödülünü niçin alır?

Etkinliği düzenleyen Yalova Üniversitesi Hukuk Topluluğu Kulübü, projelerinin niçin “Yılın Hukuk Projesi” ödülüne layık olduğu yönündeki görüşlerini şu cümlelerle ifade ediyor: Gerçekleştirdiğimiz etkinlikte hem hukuk fakültesi öğrencilerine hem de 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 6762 sayılı Ticaret Kanunundan farklılaştığı hususlara adapte olmaya çalışan akademisyenlerimize faydalı olmayı hedefledik. Konferansın içeriğinin spesifik ve hukuku pek çok açıdan etkileyen bir konu olması sebebiyle bilgilendirici ve  katılımcılara faydalı olduğunu düşünmekteyiz. Çok kişiye ulaşmaya çalıştık ve kendimizce başardığımıza inanmaktayız.

Projenin içeriğini oluşturan konu başlıkları:

Türkiye’deki çek sisteminin incelenmesi, kıymetli evrakla ilgili bazı yargıtay kararlarının incelenmesi, karşılıksız çek, yeni gelen karekodlu çek, yeni değişiklikler, Avrupa’daki kıymetli evrak sistemi ile Türkiye’deki kıymetli evrak sisteminin karşılaştırılması

Projenin taşıdığı sosyal sorumluluk değeri:

Etkinliğin konusunu oluşturan kıymetli evraklar, toplumun günlük hayatında çokça yer kaplayan ve mühim bir alan olması yönüyle gelen yenilikler hakkında bilgilendirme yapılmasının gerekliliği açısından hem topluma karşı hem de üniversite öğrencilerine karşı bir sosyal sorumluluk gerçekleştirilmiştir.

Projeden faydalanan kitle:

Etkinlikten yaklaşık 200 kişi faydalandı.

Proje bütçesi:

25 TL

Projeye katılım için kişilerden talep edilen ücret:

Ücret talep edilmedi.

Projenin destekçileri / sponsorları:

Projenin herhangi bir sponsoru yoktur.

Projede görev alan kişilerin sayısı ve görevleri:

Program sunucusu, İletişim Sorumlusu, katılımcıları karşılama görevlileri, sosyal medya sorumluları, görsel sorumluları, teknik destek, reji sorumlusu, salon sorumluları olmak üzere 15 kişi

Projeye konuşmacı olarak katılan veya gönüllü desteğinde bulunan kişiler:

  • Prof. Dr. Abuzer Kendigelen – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı

Projeden görüntüler:

Yılın Hukuk Projesi Ödülü Nedir?