Prof. Dr. Hayri Domaniç Kimdir?

Hayri Domaniç; 21 Haziran 1923 tarihinde Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde doğdu, 4 Temmuz 2010 tarihinde 87 yaşında vefat etti. 1864 yılındaki Büyük Çerkez sürgününde Kabardey bölgesinden Anadolu’ya sürülerek Uzunyayla’ya yerleşen Dumenış adlı Adığe ailesine mensup olan Domaniç, Sevgi Bilsay Domaniç ile evli ve iki çocuk babasıydı.

Pınarbaşı İlkokulunu bitiren 1945 yılında Galatasaray Lisesinden mezun olan Domaniç, aynı yıl İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdi. 1949 yılında mezun olduğu fakültenin İcra ve İflas Hukuku kürsüsüne 1951 yılında asistan oldu. Aynı kürsüde 1954 yılında doktorasını tamamlayan Hayri Domaniç, 1956 yılında aynı fakültenin Kara Ticareti Hukuku kürsüsüne geçti. 1958 yılında doçent, 1967 yılında profesör unvanlarını aldı. 1958 yılında emekli olduktan sonra avukatlık mesleğini icra etmeye devam etti.

İstanbul’daki Kafkas Kültür Derneğinde 1950’li yıllarda yöneticilik ve başkanlık görevlerinde bulundu; 1962-1963 yıllarında Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulunda, 1968 – 1971 yılları arasında Özel Şişli İktisadi ve Ticari İlimler Yüksek Okulunda ticaret hukuku dersleri verdi.

Almanca, Çerkezce, Fransızca, İngilizce ve Latince bilen Prof. Dr. Hayri Domaniç, başta dört ciltlik Türk Ticaret Kanunu kitabı olmak üzere hukuk alanında on altı önemli esere imza attı.

Prof. Dr. Hayri Domaniç’in Eserleri:

  • Anonim Şirketlerin Kuruluşundan Doğan Hukuki Mes’uliyet (1964)
  • Hukukta Kaziyye-i Muhkeme ve Nisbi Kuvveti (1964)
  • Adi, Kolektif ve Komandit Şirketler (1965)
  • Kıymetli Evrak Hukuku (1969)
  • Ticaret Hukukunun Umumi Esasları (1970)
  • Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat (Ersin Çamoğlu ile, 1977)
  • Anonim Şirketler (1978)
  • Karşılıksız Çek (1983)
  • Türk Ticaret Kanunu Şerhi (4 Cilt 1988-90)