Prof. Dr. Kılıç: Rusya’nın Operasyonu Devletlerin İnsan Haklarının Korunması Yükümlüğü İlkeleriyle Bağdaşık Değildir 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç, Rusya Federasyonu’nun Ukrayna Cumhuriyeti’ne yönelik başlattığı askerî operasyona ilişkin basın açıklaması yayımladı.

Açıklamasında “Bireylerin insan onuruna yaraşır biçimde yaşamasını temin etme amacı doğrultusunda insan hakları, her durum ve şartta tüm kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından korunması ve saygı gösterilmesi gereken bir yükümlülükler seti ortaya koymaktadır.” hatırlatmasında bulunan Prof. Dr. Kılıç, küresel barış ortamını tehdit eden bir savaşın ya da saldırının insan hakları açısından kabulü ya da izahının mümkün olmadığının altını çizdi. 

Sahip olunan ekonomik ve askerî imkânlardan bağımsız olarak uluslararası hukuk nezdinde her ülkenin eşit egemenliği ilkesini aşındırmaya ya da ilga etmeye yönelik herhangi bir girişimin uluslararası hukuk ve insan hakları hukuku açısından kabul edilemez olduğunu belirten Kılıç, Rusya Federasyonu tarafından sınır komşusu Ukrayna Cumhuriyeti’ne yönelik başlatılan askerî operasyonun, devletlerin eşit egemenliği, toprak bütünlüğüne saygı ve insan haklarının korunması yükümlüğü ilkeleriyle bağdaşık olmadığını ifade etti.

Yazılı açıklamasında “Bu operasyonun başladığı andan itibaren yoğun ve kitlesel insan hakları ihlallerine sebebiyet verdiği görülmektedir.” ifadelerine yer veren Kılıç, söz konusu operasyonla ortaya çıkan insan hakları ihlallerini kaygıyla izledikleri mesajını verdi.

Haber kaynak