Sağlık Hukuku Seminerleri

Düzenleyen:

Sağlık Hukuku Seminerleri, İzmir Barosu tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

14 Şubat, 20 Mart, 10 Nisan, 08 Mayıs 2020 Cuma – Saat: 14.30

Yer:

İzmir Barosu Av. Nevzat Erdemir Konferans Salonu

QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konuşmacılar / Konular:

14 Şubat Cuma

 • Dr. Yakup Gökhan Doğramacı – Hukukçu, İzmir Gaziemir Devlet Hastanesi
  • Sağlık Hakkı – Hasta Hakları Kavramı
 • Av. Dr. Sevinç Arslan Hızal – İzmir Barosu
  • Tıbbi Uygulamanın Hukuka Uygunluk Nedenleri
 • Prof. Dr. Ekin Özgür Aktaş – Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı
  • Malpraktis – Komplikasyon Ayrımı

20 Mart Cuma

 • Av. Mithat Kara – İzmir Barosu Üyesi
  • Farklı Tatrtışmalar Işığında Aydınlatışmış Onam
 • Doç. Dr. İsmail Özgür Can – Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı
  • Malpraktis Davalarında Bilirkişilik Uygulamaları
 • Hasan Tahsin Gökcan – Anayasa Mahkemesi Başkanvekili
  • AYM’nin Malpraktis Davalarına İlişkin Bireysel Başvuru Uygulamaları

10 Nisan Cuma

 • Av. Ümit Erdem – İstanbul Barosu
  • İdari Yargıda Tam Yargı Davası Uygulamaları
 • Prof. Dr. Dr. h.c. Hakan Hakeri – Emekli Öğretim Üyesi, Hukukçu
  • Malpraktis ve Ceza Yargılaması Uygulamaları
 • Battal Yılmaz – Yargıtay Hukuk Genel Kurul Üyesi
  • Malpraktis Kaynaklı Tazminat Davalarına Yargıtay’ın Yaklaşımı

08 Mayıs Cuma

 • Av. Berkiye Gizem Ergin – İzmir Barosu
  • Zorunlu Tıbbi Sorumluluk Sigortası Uygulamaları
 • Av. Nafize Topaz – İzmir Barosu
  • Aşı Reddinin Hukuki Boyutu
 • Prof. Dr. Feride Aksu Tanık – Emekli Öğretim Üyesi, Halk Sağlığı Uzmanı
  • Aşı Reddinin Halk Sağlığı Boyutu