Sayılarla Yargıda Kadının Varlığı 2023

Her 8 Mart’ta olduğu gibi bu yıl da kadınların yargıdaki varlığını istatistikler dâhilinde mercek altına aldık. Öncelikli olarak Türkiye geneli hâkim ve cumhuriyet savcılarındaki kadın-erkek oranı inceledik. Mahkemelerdeki, Anayasa Mahkemesindeki, Yargıtay Başkanlığındaki ve Adalet Bakanlığındaki kadın – erkek sayılarına baktık. Her alanda erkeklerin, kadınlara oranla sayıca çoğunlukta olduğu görülmekte.

Hâkim Kadrolarında Kadın – Erkek Sayısı (Kaynak)

HSK’nın 22.09.2022 tarihli verilerine göre Türkiye genelinde görev yapan toplam 15 bin 321 hâkimin yüzde 46‘sı kadınlardan oluşmakta.

Savcı Kadrolarında Kadın – Erkek Sayısı

HSK’nın 22.09.2022 tarihli verilerine göre Türkiye genelinde 7 bin 494 Cumhuriyet savcısı görev yapıyor. Savcıların yüzde 16‘sını kadınlar oluşturmakta.
İstatistikler, Türkiye genelinde 8 bin 326 kadın hâkim ve savcının görev yaptığını göstermekte. Bu istatistikler ışığında bakıldığında kadınlar, savcı kadrolarına kıyasla hâkim kadrolarında daha yoğun olarak görev yapmakta.
Adli Yargı İlk Derece Mahkemelerindeki hâkim kadrolarında kadın hâkimiyeti göze çarpmakta. Aradaki fark az olsa da kadın hâkim sayısı, erkeklerin üzerinde. Ancak savcı kadrolarına bakıldığında hemen hemen tüm alanlardaki erkek çoğunluğu burada da karşımıza çıkmakta.

Yargıtay Başkanlığında Kadın Hâkimiyeti

Kadın sayısının erkeklerden yüksek olduğu kadrolar arasın Yargıtay Başkanlığı yer alıyor.
Danıştay kadrolarına bakıldığında kadın savcıların sayısının daha yüksek olduğu görülmekte.