Sempozyum: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi

Düzenleyen:

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi Sempozyumu, Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

16 Nisan Salı, Saat: 13.00 – 16.30

Yer:

Türk Alman Üniversitesi Yabancı Diler Yüksek Okulu Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Dr. Öğr. Üyesi Berke Özenç
 • Arş. Gör. Kemal Başol
 • Arş. Gör. Eyüp Kaan Demirkıran
 • Arş. Gör. Lütfullah Yasin Akbulut
 • Arş. Gör. Ömer E. Egeliği
 • Prof. Dr. Ali Kemal Yıldız
 • Arş. Gör. Ahmet Çağrı Yıldız
 • Arş. Gör. Didem Birbir Efendioğlu
 • Arş. Gör. Esra Aslan
 • Arş. Gör. Nida Malbeleği
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum Konuları:

 • Anayasa Hukuku açısından Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi
  • Başkanlık Sisteminin Özellikleri ve Dünyadaki Başkanlık Sistemi Uygulamaları
  • Cumhurbaşkanının Yeni Sistem İçerisindeki Konumu ve Yetkileri
  • Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Anayasa Hukuku Alanında Yarattığı Tartışmalar
  • Yargının ve Yasamanın Yeni Sistemde Düzenlenişi ve Yürütmeyle Olan İlişkisi
 • İdare Hukuku Açısından Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi
  • Yeni Sistemde Cumhurbaşkanlığı Ofisleri ve Bakanlıklar ile Cumhurbaşkanı Arasındaki İlişki
  • Yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinin ve Kararlarının Değerlendirilmesi
  • 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İdare Hukukuna Getirdiği Yenilikler
  • Yeni Sistemin İdare Hukuku Alanında Yarattığı Tartışmalar

İletişim:

 • 0216 333 34 00
 • info@tau.edu.tr