Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim Webinarı

Düzenleyen:

Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tahkim Webinarı T.C. Ticaret Bakanlığı, İstanbul Ticaret Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi (İTOTAM) tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

16 Ekim 2021 Cumartesi, 14.00 – 17.45

Çevrim İçi Yayın:

https://us02web.zoom.us/J/85948464303

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez – İTOTAM Tahkim Divanı Başkanı
 • Prof. Dr. İlhan Helvacı – İTOTAM Tahkim Divanı Başkan Yardımcısı
 • Ahmet Can Balak – T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı
 • Av. Nurcan Turan – İstanbul Ticaret Odası Genel Sekreter Yardımcısı
 • Av. Fatmagül Kansoy Temel – İstanbul Ticaret Odası / İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü Ticaret Sicili Müdürü
 • İsmail Altay – İstanbul Barosu Tahkim Merkezi Başkanı
 • Prof. Dr. Ali Yeşilırmak – İTOTAM Tahkim Divanı Üyesi
 • Prof. Dr. Ercüment Erdem – Erdem & Erdem Hukuk Bürosu Kurucusu
 • Prof. Dr. Tolga Ayoğlu – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD
 • Prof. Dr. Mehmet Helvacı – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku ABD

Konular:

 • Şirket Sözleşmelerinde Tahkim Şartı
 • Sicil Uygulamaları Çerçevesinde Tahkim şartı
 • Anonim Şirketlerde Satın Alma ve Çıkarma Hakkı Uyuşmazlıkların Tahkim ile Çözümü
 • Şirketler Hukuku Uyuşmazlıklarında Tahkim: İsviçre Örneği, Alınacak Dersler ve Öneriler
 • Esas Sözleşmede Yer Verilecek Tahkim Şartının Bağlayıcılığı ve Şirketler Hukuku Davalarının Tahkime Elverişliliği
 • Sermaye Şirketlerine Özgü Davalarda Tahkime Uygunluk

Etkinlik Programı