Tarihsel Veriler Temelinde 100. Yılında 1915 Olaylarına Hukuki Bakış Uluslararası Sempozyumu

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 8 Mayıs 2015 tarihinde Tarihsel Veriler Temelinde 100. Yılında 1915 Olaylarına Hukuki Bakış Uluslararası Sempozyumu düzenliyor.

Katılım için 4 Mayıs 2015 tarihine kadar kayıt yaptırmanın zorunlu olduğu sempozyumun oturumlarında gündeme getirilecek konu başlıkları şu şekilde:

  • Soykırım ve İnsan Haklarıyla İlişkisi
  • Uluslararası Hukuk Çerçevesinde Soykırım Kavramı
  • Tarihçilerin Meselesi Değil mi? Geoffrey Robertson ve Ermeni Sorunu
  • Osmanlı Devleti’nde Ermenilerin Hukuki Statüsü ve Geride Bıraktıkları Mallarla İlgili ilk Düzenlemeler
  • 1. Dünya Savaşı Sırasında Büyük Güçler Arasındaki Çatışmaların Ermeni Sorununa Yansıması
  • İsyandan Yakıp Yıkma Politikasına; Osmanlı İmparatorluğu ve Yeni Kurulan Türkiye’ye Karşı Ermeni Milliyetçi Politikası 1914-1923
  • Ermenilerin Tehcirden Dönüşü
  • Ermeni Soykırımı İddiaları: Kanıtlar Temelinde Gerçekler
  • Soykırım İddialarının Muhtemel Hukuksal Sonuçları – Tazminat ve Toprak Talebi
  • 1915 Olayları ve Avrupa’daki Sivil Toplum Tecrübesi

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde gerçekleştirilecek olan Tarihsel Veriler Temelinde 100. Yılında 1915 Olaylarına Hukuki Bakış Uluslararası Sempozyumu’na Türk Tarih Kurumu da katkıda bulunuyor.

Sempozyumla ilgili detaylı bilgi almak ve sempozyuma kayıt yaptırmak için ilgili bağlantı ziyaret edilebilir.

Bu etkinlikle ilgili eksik veya yanlış bilgi olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz.

YBU afis