Trakya Baroları 2. Çocuk Hakları Çalıştayı

Düzenleyen:

Çocuk Hakları Çalıştayı, Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Kırklareli Barosu ve Lüleburgaz Belediyesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

 • 14 Mart Cumartesi – Yuvarlak Masa Çalışmaları
 • 15 Mart Pazar – Çocuk Adalet SistemiPaneli

Yer:

Lüleburgaz Kadın Yıldızları Akademisi, 8 Kasım Mah. İstasyon Cad. Lüleburgaz Kırklareli

Konular:

 • Çocukların üzerine suç atılması / suçun çocuk tarafından üstlenilmesi durumları ve bu konudaki hukuki çözümler
 • Akran zorbalığı ile akranlar arası özel hayat ihlalinin hukuki değerlendirilmesi ve bu konuda hukuki çözüm önerileri
 • Çocukların ekonomik ve duygusal istismarının, dilenmeye zorlanan çocukların hukuki değerlendirilmesi ve bu konuda hukuki çözüm önerileri
 • Adli görüşme odaları ve çocuk izleme merkezlerinin geliştirilmesi
 • Çocuklara karşı ergin kişinin sorumluluğu ile ihmallerin hukuki değerlendirilmesi ve hukuki çözüm önerileri
 • İnfaz hukukunda çocuklara ilişkin düzenlemelerin hukuki değerlendirilmesi ve karşılaşılan problemler ile ilgili çözüm önerileri
 • Çocuk adalet sisteminde yerel ve uluslararası mevzuatın yetersiz olduğu noktalar ve çözüm önerileri
 • Mülteci çocuklar ve sınır ötesi sorunlar
 • Çocuk Adalet Sistemi (Panel)
QR kodu okutun, etkinliği Facebook’tan hatırlayalım.

Panel konuşmacıları:

 • Doç. Dr. Sevgi Usta – Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Oben Sütüdemiz – Sosyal Hizmet Uzmanı
 • Orhan Güldiker – İstanbul Cumhuriyet Savcısı
 • Sıla Sezge Çınar – Özyeğin Üniversitesi Disiplinlerarası Çocuk Hakları Laboratuvarı

İletişim

 • 0533 247 39 44