Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu Hükümleri (CISG) Işığında Gönderme Satımı – Dr. A. Özge YENİCE

“Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu (CISG) Hükümleri Işığında Gönderme Satımı” isimli elinizdeki eserde, TBK m. 208/III, m. 211 ve m. 226 hükümlerinde temas edilen gönderme satımı kavramından hareket edilmiştir. Söz konusu hükümler, uygulama alanının daha çok gönderme satımı olduğu CISG hükümleri ile mukayeseli olarak incelenmiş ve değerlendirilmiştir.

Kitapta, öncelikle ana hatlarıyla gönderme satımına değinilmiş; ardından sırayla, gönderme satımında hasarın intikali, masrafların paylaşımı ve ayıptan sorumluluğa ilişkin özellikler incelenmiştir. Bu kapsamda, yalnızca teorik tartışmalara değinilmekle yetinilmemiş, uygulamada en çok kullanılan Incoterms klozlarında yer alan düzenlemeler ortaya konulmuş ve çok sayıda mahkeme kararına da yer verilmiştir. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı bünyesinde doktora tezi olarak hazırlanmış olan bu çalışma, Prof. Dr. İlhan Helvacı, Prof. Dr. Halil Akkanat, Prof. Dr. Zafer Zeytin, Doç. Dr. Melikşah Yasin ve Doç. Dr. Zekeriya Kurşat’tan oluşan jüri önünde savunularak, oy birliği ile kabul edilmiştir. Çalışmanın temelini, TBK m. 208/III, 211 ve 226 hükümlerinde değinilen, bizim tercih ettiğimiz deyişle, “gönderme satımı” teşkil eder. Gönderme satımı; malın, taraflar arasındaki anlaşma uyarınca, alıcıya ulaştırılmak üzere, ifa yerinden başka bir yere gönderilmesi gereken ve taşıma işinin, bağımsız bir üçüncü kişi tarafından yerine getirildiği satımdır. Viyana Satım Konvansiyonu hükümlerinin uygulanacağı satım sözleşmelerinin önemli bir kısmı, durumun mahiyeti gereği gönderme satımı olup; bu çalışmayla, TBK ve Viyana Satım Konvansiyonu’nun ilgili hükümlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Dr. A. Özge YENİCE
Yayınevi: On İki Levha Yayıncılık
ISBN: 978-605-152-244-9
Baskı tarihi: 2015-Mayıs
Cilt: Sert Kapak – İplik Dikiş
Boyut: 16,5 x 23,5 cm
Sayfa Sayısı: XXIII + 328

9786051522449

İÇİNDEKİLER

Birinci Bölüm
I. Ana Hatlarıyla Gönderme Satımı
A. Gönderme Satımına Genel Bakış
B. Gönderme Satımının Yasal Çerçevesi
C. Gönderme Satımında İfa Yerinin Önemi
D. Gönderme Satımına İlişkin Hükümlerin Uygulama Alanı

İkinci Bölüm
II. Gönderme Satımında Hasarın İntikali
A. Hasar ve Hasarın İntikali Kavramlarına Genel Bakış
B. Karşılaştırmalı Hukukta Hasarın İntikali
C. Gönderme Satımında Hasarın Kapsamı
D. Gönderme Satımında Hasarın İntikalinin Koşulları
E. Türk Borçlar Kanunu’na Göre Hasarın İntikali
F. Viyana Konvansiyonu’na Göre Hasarın İntikali
G. Hasarın İntikaline Bağlanan Sonuçlar

Üçüncü Bölüm
III. Gönderme Satımında Masrafların Paylaşımı
A. Satım Sözleşmesinde Masrafların Paylaşımına Genel Bakış
B. Gönderme Satımında Masrafların Paylaşımı

Dördüncü Bölüm
IV. Gönderme Satımında Ayıptan Sorumluluğa İlişkin Özellikler
A. Satıcının Ayıptan Sorumluluğuna Genel Bakış
B. Gönderme Satımında Malın Ayıplı Olması Nedeniyle Getirilen Ek Yükümlülükler

SONUÇ
KAYNAKÇA