Türk Medeni Hukuku Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler Sempozyumu

Düzenleyen:

Türk Medeni Hukuku Çerçevesinde Aile Hukukunda Güncel Meseleler Sempozyumu, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (ASBÜ) Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

13 Aralık 2019 Cuma, Saat: 09.30 – 16.30

Yer:

ASBÜ Rektörlük Binası

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Hüseyin Hatemi – İstanbul Ticaret Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Prof. Dr. Bülent Kent – ASBÜ Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Mehmet Barca – ASBÜ Rektörü
 • Doç. Dr. Gamze Turan Başara – Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Dr. Öğr. Üyesi Yasemin Güllüoğlu Altun – ASBÜ Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Dr. Öğr. Üyesi Nurcihan Dalcı Özdoğan – Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Mehmet Ünal – Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Doç. Dr. Süleyman Yılmaz – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Doç. Dr. Emel Badur – Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Doç. Dr. Yıldız Abik – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Dr. Öğr. Üyesi Nazlı Hilal Çelik – Doğuş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Fikret Eren – Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Arş. Gör. Dr. Fahri Erdem Kaşak – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Dr. Öğr. Üyesi Erman Benli – ASBÜ Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Akçaal – Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Fadıl Yıldırım – Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Doç. Dr. Hayrunnisa Özdemir – ASBÜ Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Dr. Remzi Demir – Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı
 • Prof. Dr. Cihan Osmanağaoğlu Karahasanoğlu – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
 • Doç. Dr. Alper Uyumaz – Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Dr. Şebnem Neioğlu Öner
 • Arş. Gör. Duygu Dağlıoğlu – Gaziantep Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Mustafa Avcı – ASBÜ Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi Anabilim Dalı
 • Prof. Dr. Fulya Erlüle – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
 • Dr. Öğr. Üyesi Bahar Öcal Apaydın – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi
 • Arş. Gör. Aysu Özcan – Gaziantep Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Sempozyum konuları:

 • Türk Medeni Kanunu’nun evlat edinmeye ilişkin hükümlerinin değerlendirilmesi
 • Evlat edinmeden doğan soybağı ve kurulmuş olan soybağında küçüğün yüksek yararının aranması
 • Evlilik birliği devam ederken doğan fakat biyolojik babasının başkası olduğu çocuklara yapılan harcamaların tazmini
 • Çocuğun soyadı
 • Küçüğün sağlığının – tıbbi müdahalelerle – korunması açısından velayetin sınırları
 • Medeni Kanun’a göre çocuğun kişi varlığının korunması
 • Evlenme yaşı ve olağanüstü evlenme yaşı kapsamında hâkimin değerlendirmesi
 • Aile Hukukunun mali sonuçları
 • Zina ve hayata kast nedeniyle artık değerin azaltılması veya kaldırılması
 • Aldatılan eşin üçüncü kişiden manevi tazminat istemi tartışmasında riskin optimal regülasyonunu sağlayan sorumluluk türü
 • Düğünde takılan ziynet eşyasının iadesi
 • Yoksulluk nafakasının süresizliğinin önemli (Aksi görüş)
 • Aile hukuku uyuşmazlıklarının çözümünde arabuluculuğun dava şartı olması sorunu
 • Özel hukuk uyuşmazlıklarında temel hakların uygulanabilirliği bağlamında güncel Anayasal içtihatta aile hukuku meseleleri
 • Aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda arabuluculuk
 • Karşılaştırmalı hukukta boşanmadan sonra velayetin birlikte kullanılmasına ilişkin güncel gelişmeler ve Türk Medeni Hukukunda boşanmadan sonra velayetin kullanılması
 • Çocuğun katılım hakkı çerçevesinde Türk Medeni Kanunu Aile Hukuku Hükümlerinin değerlendirilmesi
 • Boşanan ana babanın birlikte velayet hakkı

İletişim:

 • yasemin.gulluoglu@asbu.edu.tr
 • 0312 596 4848

Sempozyum programı