Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Çocuk Hakları ile Uyumlaştırılması Sempozyumu

Düzenleyen:

Türk Medeni Kanunu Hükümlerinin Çocuk Hakları ile Uyumlaştırılması Sempozyumu, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenmektedir.

Tarih:

28 Şubat Cuma, Saat: 09.30- 17.30

Yer:

Bahçeşehir Üniversitesi Güney Yerleşkesi Fazıl Say Konferans Salonu

Konuşmacılar:

 • Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
 • Prof. Dr. Saibe Oktay – Özdemir – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Başkanı
 • Prof. Dr. Şükran Şıpka – Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölüm Başkanı
 • Doç. Dr. Arzu Genç Arıdemir – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Prof. Dr. Murat İnceoğlu – Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Ece Baş Süzel – Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Doç. Dr. Canan Yılmaz – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Prof. Dr. Tufan Öğüz – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Prof. Dr. Fulya Erlüle – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Doç. Dr. Sanem Aksoy Dursun – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Tülay Aydın Ünver – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Gülen Sinem Tek – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Prof. Dr. Baki İlkay Engin – İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Prof. Dr. Mehmet Erdem – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Arş. Gör. İsmail Dede – Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Dr. Öğr. Üyesi Ahu Ayanoğlu – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Av. Aşkın Topuzoğlu – İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı
 • Prof. Dr. Serap Helvacı – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Doç. Dr. Murat Topuz – Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Prof. Dr. Herdem Belen – Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD Başkanı
 • Doç. Dr. Aslı Makaracı – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
 • Doç. Dr. Seda Öktem Çevik – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk ABD
QR kodu okutun, etkinliği size Facebook’tan hatırlatalım.

Konular:

 • Evlat edinme
  • Evlat edinmede rıza
  • Evlat edinmede miras hukukundan kaynaklanan sorunlar
  • Evlat edinme kurumundaki güncel gelişmeler
 • Çocukla kişisel ilişki kurulması
  • Boşanmada birlikte velayet
  • Boşanma sonrasında çocuk ile kişisel ilişki kurulması ve boşanmanın çocuk açısından mali sonuçları
  • Ebeveyne yabancılaşma sendromu
 • Velayetin Kapsamı
  • Türk Medeni Kanunu bakımından çocuğun eğitim hakkı ve bu hakkın sınırlarına ilişkin değerlendirmeler
  • Velayet hakkından doğan yetkilerin devri
  • BMÇHS ve çocuk haklarının uygulanmasına dair Avrupa Sözleşmesi’nin temel ilkeleri ve iç hukuka yansıması
 • Çocuğun kişivarlığının korunması
  • Çocuğun ebeveynine karşı korunması
  • TMK m. 347 Hükmünün (hayata göre) serbest yorumu
  • Çocuğun tıbbi müdahalelere karşı korunması

İletişim:

 • 444 2864

Sempozyum Programı