Türk Medeni Kanunu Türk Borçlar Kanunu – Prof. Dr. Halil AKKANAT – Doç. Dr. Bilgehan ÇETİNER – Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT

Türk Medeni Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu aslında bir bütündür. İki ayrı kanun halinde kanunlaştırılmış olmalarının bazı tarihi sebepleri mevcuttur. Bu iki kanun arasındaki bütünlüğün bir gereği olarak “iki metnin birlikte yayınlanması” akademik bir gelenek haline gelmiştir. Biz de bu geleneği devam ettirmeyi amaçladık.

Ülkemizde, kanun metinlerinde yer alan fıkraların numaralandırılması uygulaması 2006 yılından itibaren başlatılmıştır. Bu uygulamanın bir gereği olarak, en azından 2011’de kabul edilen Türk Borçlar Kanunu’nda söz konusu kurala uyulmuş olması beklenirdi. Oysa Türk Borçlar Kanunu’nun kabul edilen metninde söz konusu uygulamaya riayet edilmemiştir.

Fıkraların numaralandırılmasının, özellikle birden fazla fıkra içeren kanun metinlerinde takip kolaylığı sağladığı kuşkusuzdur. Bu sebeple, her iki kanun metninde de fıkralar kanun koyucu tarafından numaralandırılmış olmamasına rağmen, yayınlanan bu metinde fıkralar numaralandırılmıştır.

Kitabın Künyesi:

Yazar: Prof. Dr. Halil AKKANAT
Doç. Dr. Bilgehan ÇETİNER
Doç. Dr. Zekeriya KURŞAT
Yayınevi: Filiz Kitabevi
ISBN: 978-975-368-382-1
Baskı tarihi: 2014-Eylül
Cilt: Karton Kapaklı
Boyut: 14 x 20 cm
Sayfa Sayısı: 583

pr_01_259_max