Türkiye ve Almanya’da Sivil Toplumun Tarihi ve Diğer Ülkelerdeki Deneyimler (Avrasya – Orta Asya)

Söyleşi, Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı tarafından düzenlenmektedir.